BAX203 Finština pro nefinštináře III.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Jana Břehovská (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 L21
Předpoklady
BAX202 Finština II.
Absolvování kurzu BAX202.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Předmět není určen studentům oboru Baltistika
Cíle předmětu
Jde o třetí část čtyřsemestrálního kurzu finštiny. Cílem je osvojení si základních jazykových dovedností. Součástí je i výklad stavby finštiny, který by měl podpořit možnosti jazyk používat.
Výstupy z učení
Na konci tohoto semestru by měl student být shopen konverzovat na každodenní témata, rozumět textu na odpovídající úrovni, používat starší i nově osvojené gramatické jevy a slovní zásobu.
Osnova
 • posesivní konstrukce
 • paradigmatické typy jmen
 • řadové číslovky
 • minulé časy
 • nesesivní konstrukce
 • konverzace
 • četba textů
 • poslech
Literatura
 • Silfverberg, Leena 2001: Harjoituksia suomen kielen perusopetusta varten. Helsinki: Finn Lectura.
 • LINDROOS, Hilkka Annikki. Suomi-tšekki-suomi : taskusanakirja. 2. painos. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö, 2003. 447 s. ISBN 9510087459. info
 • LINDROOS, Hilkka Annikki. Finština nejen pro samouky. Vyd. 1. Praha: Leda, 2002. 344 s. ISBN 8073350009. info
Výukové metody
cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
závěrečný písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/BAX203