SUS_47 Kapitoly z dějin divadla I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 190 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/190, pouze zareg.: 9/190, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 8/190
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako první část dvousemestrální přednášky, jejímž cílem je vystihnutí význačných a podnětných etap vývoje světového divadla a dramatu. Přednáška se zaměří jak na některé historické, stylové a slohové epochy (antika, středověk, renesance, baroko), tak na stěžejní díla a osobnosti světové dramatiky a divadelnictví (Sofokles, Euripides, Machiavelli, Shakespeare, ...). V rámci přednášky budou též interpretována a analyzována vybraná díla světové dramatiky.
Výstupy z učení
Student získává schopnost samostatné analýzy vybraného dramatického díla v kontextu své doby a schopnost základní orientace v historii divadla.
Osnova
 • ANTIKA - řecká tragédie (Sofoklés), principy antického divadla, divadelní prostor, komedie (Menandros), římské drama a divadlo (rozdíly oproti divadlu řeckému, Plautus)
 • STŘEDOVĚK - žánry středověkého divadla (světské - fraška, sottie, moralita; náboženské - mystérium, mirákl), komické monology, inscenační podoby středověkého divadla, karnevalové principy
 • RENESANCE - commedia erudita, commedia dell arte (postavy, principy žánru, improvizace, scénáře a vývoj k pevnému textu - Goldoni), siglo de oro, alžbětinské divadlo
 • BAROKO - opera, scénografie
Literatura
  doporučená literatura
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Hesla z oblasti antického a středověkého divadla. In Základní pojmy divadla. Praha: Libri + Národní divadlo, 2004. s. 30-60, 30 s. Není součástí žádné edice. ISBN 80-7277-194-9. info
 • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1999. 948 s. : i. ISBN 80-7106-364-9. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. A co když je to divadlo? : několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 1998. 163 s. ISBN 80-7008-069-8. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Římské divadlo. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1993. 131 s., [2. ISBN 80-901508-2-9. info
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. Řecké divadlo klasické doby. Praha: Ústav pro klasická studia, 1991. 130 s. ISBN 80-901084-0-7. info
 • KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell'arte. Praha: Panorama, 1987. info
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky, domácí úkoly
Metody hodnocení
Ukončení probíhá formou písemné zkoušky a esejí.
Navazující předměty
Informace učitele
DOPORUČENÁ LITERATURA (seznam je orientační, nicméně znalost děl - případně i jiných - zde obsažených autorů je vřele doporučená; seznam bude doplněn na přednášce):
SOFOKLES: Král Oidipús
EURIPIDES: Hippolytos
PLAUTUS: Komedie o hrnci
Fraška o mistru Pathelinovi
N. de la CHESNAY: Odsouzení Hostiny
Pierre CORNEILLE: Cid
Jean RACINE: Faidra, Berenika
MOLIERE: Tartuffe, Šibalství Scapinova, Don Juan
Pierre de BEAUMARCHAIS: Figarova svatba
P. de MARIVAUX: Spor, Hra lásky a náhody
G. BÜCHNER: Leonce a Lena
Ch. D. GRABBE: Don Juan a Faust
H. v. KLEIST: Rozbitý džbán
Victor HUGO: Hernani, Ruy Blas
P. MERIMÉE: Kočár Nejsvětější Svátosti

Teoretické a historické studie:
E. STEHLÍKOVÁ: Řecké divadlo klasické doby
E. STEHLÍKOVÁ: Římské divadlo
M. LUKEŠ: Mezi karnevalem a snem
V. ČERNÝ: Stredoveká dráma
P. CHRISTOV: Francouzská divadelní moralita - žánr na pomezí žánrů (studie ze středověku)
K. KRATOCHVÍL: Ze světa komedie dell'arte
V. MIKEŠ: Divadlo francouzského baroka

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/SUS_47