CJDY16 Doktorská zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: SDzk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Caha, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Doktorská zkouška má prokázat schopnost studenta prezentovat ústní formou vybraná jazykovědná témata z lingvistických disciplín, která korespondují se zaměřením jeho doktorské práce a se zaměřením doktorské skupiny, jejíhož chodu se aktivně účastní. Cílem zkoušky je prověřit doktorandovu schopnost interpretovat jazykové fenomény, kriticky reflektovat současnou literaturu, reagovat na diskuzi a věcně argumentovat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- prezentovat ústní formou konkrétní jazykovědná témata;
- interpretovat jazykové fenomény;
- kriticky reflektovat současnou literaturu oboru;
- reagovat na diskuzi a věcně argumentovat.
Osnova
  • Student je povinen zapsat si zkoušku v 5. nebo 6. semestru studia. Zkouška probíhá před zkušební komisí, a to vždy v řádném zkouškovém období (tj. buď v červnu, nebo v lednu). 3 měsíce před zkouškou (tj. buď v březnu, nebo v říjnu) student kontaktuje garanta svého studijního směru, který mu zadá 3 tematické okruhy. Ke každému z nich si student připraví prezentaci v rozsahu 15 minut. Dva z nich pak představí ústně před zkušební komisí (výběr 2 témat ze 3 zadaných je v kompetenci komise a proběhne těsně před začátkem zkoušky).
Literatura
  • Podle zadaných témat.
Výukové metody
Teoretická příprava, memorování.
Metody hodnocení
Ústní prezentace dvou určených témat, diskuze, zkoušení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/CJDY16