JSB_SLAV12 Biblické texty ve světle slovanských překladů

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 C33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět bude realizován pouze při účasti alespoň 4 zapsaných studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět přináší pohled na jazykový obraz křesťanského světa, jak se měnil od prvních překladů Bible do staroslověnštiny až k současným překladům do moderních slovanských jazyků. Jazykovou analýzou se podíváme do předkřesťanských představ o světě kolem nás, budeme analyzovat evoluci těchto představ až ke křesťanským hodnotám a jejich odrazu v jazyce (např. analýza slov láska, mír, moudrost, ďábel, hřích, slovo, magie, základní živly). Je Bible nedotknutelný sakrální text? Jaká byla a je role překladatele sakrálního textu? Dočkáme se nového překladu modlitby Otčenáš? Podmínky k ukončení předmětu: aktivní účast v diskusích na předem zadané téma
Výstupy z učení
Absolvent předmětu je schopen komparativně interpretovat vybrané biblické verše v několika slovanských jazycích a analyzovat na biblickém jazykovém materiálu zvolené překladatelské postupy.
Osnova
 • 1. Sakrální text a filologická práce se sakrálními texty I 2. Sakrální text a filologická práce se sakrálními texty II 3. Překlad a teorie překladu, první překlady biblických textů do staroslověnštiny I 4. Překlad a teorie překladu, první překlady biblických textů do staroslověnštiny II 5. Člověk v biblických textech a v jazykovém obrazu světa raných slovanských křesťanských textů I 6. Člověk v biblických textech a jazykovém obrazu světa raných slovanských křesťanských textů II 7. "Chléb náš vezdejší" I 8. "Chléb náš vezdejší" II 9. Sofia (přemoudrost) 10. Láska a její podoby (agape, eros, filia) 11. Vesmír a živly v biblických textech 12. Hřích a jeho pojmenování v biblických textech
Literatura
  doporučená literatura
 • VEČERKA, Radoslav. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0537-4. info
  neurčeno
 • Gičeva, D. V labirinta na Platon i Aristotel, Sofia 1994
 • Hristova-Šomova, Iskra. Bog be slovo, Sofia, 2016
 • Mladenova, D. Zvezdnoto nebe nad nas. Etnolingvistično izsledvane na balkanskite narodni astronimi, Sofia 2006
Výukové metody
Přednáška a seminář; diskuse na zadané téma
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/JSB_SLAV12