DISE005 Guest Lecturer Course 5 (Maria Sibinska)

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost angličtiny (alespoň pasivní).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je věnován zprostředkování znalostí a kompetencí z oblastí dějin a teorie divadla, které nejsou součástí kurikula prostřednictvím pravidelně vypisovaných předmětů, stejně jako z oblastí s teatrologií bezprostředně souvisejících (např. performance studies, další vědy o umění apod.). Dále je cílem předmětu umožnit studentům vhled do jiných metod bádání, než představuje výzkum a výuka interních zaměstnanců katedry, a zlepšení jazykových kompetencí studentů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student/ka:
- mít širší představu o tom, co vše je možné zkoumat v rámci teatrologického výzkumu;
- znát různé metodologie humanitního výzkumu;
- schopen/na je také aplikovat;
- schopen/na pochopit odborný výklad v anglickém jazyce a vést dialog o daném tématu.
Osnova
 • Přednáška a seminář prof. Marii Sibinské (Institute of Scandinavian and Finnish Studies, University of Gdansk) zaměřená na Národní sámské divadlo Beaívváš (Beaivváš Sámi Našunálateáhter), jediné divadlo hrající v sámštině, jazyce původních obyvatel nejsevernější části Skandinávského poloostrova. Přednáška i seminář proběhnou v anglickém jazyce. Detailní informace budou zveřejněny v září.
Literatura
  povinná literatura
 • KOVÁŘ, Michal, Vendula HINGAROVÁ a Alexandra HUBÁČKOVÁ. Sámové : jazyk, literatura a společnost. In KOVÁŘ, Michal, Vendula HINGAROVÁ a Alexandra HUBÁČKOVÁ. Sámové : jazyk, literatura a společnost. 400. vyd. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2009. s. 1-423. ISBN 9788086818993. info
  neurčeno
 • Teorie vědy: [časopis pro teorii vědy, techniky a komunikace]. Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR. ISSN 1210-0250.
 • GOODMAN, Nelson a Catherine Z. ELGINOVÁ. Nové pojetí filozofie a dalších umění a věd. Translated by Tomáš Kulka. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017. 191 stran. ISBN 9788073087371. info
 • KUNDU, Abhijit a Pramod K. NAYAR. The Humanities. Methodology and Perspectives. Longman, 2011.
 • RACLAVSKÝ, Jiří a Petr KUCHYŇKA. Pojmy a vědecké teorie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. ISBN 978-80-210-6791-2. info
Výukové metody
přednáška, seminář, diskuze, samostatná četba
Metody hodnocení
Docházka (100%), písemná reflexe (3600 znaků).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Výuka proběhne blokově v první polovině listopadu.
Další komentáře
Předmět je vyučován naposledy.
Výuka probíhá blokově.
V angličtině. Pro získání kreditu je vyžadována účast na přednášce a semináři a dílčí práce. In English. Attendance at lecture and seminar and an written essay are required to obtain credit.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/DISE005