AEB_A01 Úvod do studia archeologie

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 M22
Předpoklady
Povinný předmět, který má student absolvovat v prvním semestru studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s archeologickými prameny, základním pojmoslovím, metodologií a systematikou oboru. Rámcově je představen vývoj a organizace oboru, bibliografie a etika oboru.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/a:
- používat základní archeologické pojmosloví;
- identifikovat hlavní, pomocné a příbuzné disciplíny oboru a druhy archeologických pramenů;
- orientovat se v základních metodách a dějinách archeologie;
- nalézt základní specializovanou literaturu a použít základní citační normy;
- popsat základní etické principy oboru.
Osnova
 • 1. Předmět a objekt studia. Postavení archeologie v systému vědních oborů. Společenský význam oboru. Současná organizace naší archeologie.
 • 2. Archeologické prameny, jejich charakteristika a systematika.
 • 3. Přehled dějin evropské a české archeologie.
 • 4. Vývoj archeologického diskurzu. Archeologická kultura.
 • 5. Základy metodologie oboru. Metoda, technika, metodologie, metodika.
 • 6. Principy periodizace dějin. Čas, datování, chronologie.
 • 7. Expertní (destruktivní a nedestruktivní) analýzy archeologických památek
 • 8. Metody zacházení s archeobotanickým materiálem, konzervace materiálů, antropologie.
 • 9. Sídlištní archeologie.
 • 10. Krajinná archeologie. Metody rekonstrukce hospodářského života a ekonomiky.
 • 11. Funerální archeologie. Metody rekonstrukce společenských struktur. Zdroje vědeckých informací. Etika vědecké práce.
 • 12. Metody a prameny výzkumu středověku
Literatura
  povinná literatura
 • KUNA, Martin. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 1: Pravěký svět a jeho poznání. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2007. ISBN 978-80-86124-75-9. info
 • NEUSTUPNÝ, Evžen. Metoda archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 206 s. ISBN 9788073800758. info
 • Archaeology : the key concepts. Edited by Colin Renfrew - Paul G. Bahn. 1st pub. London: Routledge, 2005. xiv, 298. ISBN 0415317584. info
  doporučená literatura
 • PODBORSKÝ, Vladimír. Úvod do studia archeologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 174 s. ISBN 9788021061606. info
 • NEUSTUPNÝ, Evžen. Teorie archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 318 s. ISBN 9788073802448. info
 • HLOŽEK, Martin. Encyklopedie moderních metod v archeologii : archeometrie. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 230 s. ISBN 9788072772308. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemný test
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Informace ke způsobu ukončení viz sylabus.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/AEB_A01