AEB_A03 Metody archeologické prospekce a exkavace

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Dr. phil. Peter Milo (přednášející)
Mgr. Petr Dresler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Tencer, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Dr. phil. Peter Milo
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 M21
Předpoklady
Metody archeologické prospekce a exkavace jsou povinný předmět, který se doporučuje studentům splnit v prvních ročnících bakalářského stupně studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen student/-ům/-kám I. ročníku bakalářského studia
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- školení budoucích archeologů, kteří budou schopni stanovit si vědecké cíle, ke kterým má průzkum a výzkum v terénu přispět; budou schopni vést samostatně terénní prospekce a výzkumy a budou schopni týmově prezentovat vědecké výstupy společných výzkumných aktivit
- cílem je příprava na přímé zapojení studentů do stávajících výzkumných týmů ÚAM, kde získají přímé zkušenosti na všech úrovních archeologického výzkumu a průzkumu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen samostatně řešit následující úkoly:

1 Archeologická prospekce:
Stanovení metody prospekce
Stanovit metodiku povrchového průzkumu
Evidence mobilních artefaktů a vzorků
Studium starých map
Vybrat další vhodné metody pro průzkum

2. Terénní archeologický výzkum:
Vyměření výzkumu
Stanovení metody exkavace
Exkavace archeologických situací
Dokumentace archeologických situací
Archivace dokumentace
Evidence mobilních artefaktů a vzorků
Ukončení terénní exkavace a příprava na další zpracování vytěžených informací
Osnova
 • 1 Archeologická prospekce:
 • Stanovení metody prospekce
 • Povrchový průzkum
 • Staré mapy
 • Letecký průzkum
 • Geofyzikální průzkum
 • Prospekce detektorem kovů
 • Geobotanický průzkum
 • Geochemické vzorkování vrstev a objektů
 • LiDAR
 • 2. Terénní archeologický výzkum:
 • Stanovení cílů výzkumu
 • Vyměření výzkumu
 • Stanovení metody exkavace
 • Exkavace archeologických situací
 • Dokumentace archeologických situací
 • Archivace dokumentace
 • Evidence mobilních artefaktů a vzorků
 • Ukončení terénní exkavace a příprava na další zpracování vytěžených informací
Literatura
  povinná literatura
 • KUNA, Martin, Andrea NĚMCOVÁ a Anne-Lyse Gentizon HALLER. Evidence of settlement discard :finds from the final bronze age at Roztoky and the depositional analysis of archaeological context. Vyd. 1. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2012. 358 s. ISBN 9788087365502. info
 • NEUSTUPNÝ, Evžen. Metoda archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 206 s. ISBN 9788073800758. info
  doporučená literatura
 • Ławecka, D. 2000: Wstęmp do archeologii, Warszawa.
 • Harris, E.C. 1979: Principles of archaeological stratigraphy, London - New York - Toronto - Sydney - San Francisco.
 • Barker, P. 1982: Techniques of archaeological excavation, London.
 • Počítačová podpora v archeologii. Edited by Jiří Macháček. Plzeň: Katedra archeologie, Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 281 s. ISBN 9788086124889. info
 • Počítačová podpora v archeologii. Edited by Jiří Macháček. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 258 s. ISBN 8021015624. info
  neurčeno
 • ERNÉE, Michal. Urgeschichtliche Kulturschicht als archäologische Quelle. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. 162 s. ISBN 9788086124919. info
Výukové metody
Přednášky zaměřené na postup při archeologickém průzkumu a výzkumu - od výběru prospekční metody, přes jednání o zahájení výzkumu až po napsání a odevzdání nálezové zprávy
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/AEB_A03