MUBKO_B021 Praxe v muzeu

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blokově (celkem 100 hodin). 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (cvičící)
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
poznat práci v muzeu;
vyzkoušet si aplikaci teoretických poznatků z výuky v praxi;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět specifikům práce v muzejní instituci
Osnova
  • Praxe v rozsahu 100 hodin ve vybraném muzeu v průběhu semestru nebo o prázdninách;
  • Cílem je vyzkoušet si práci v muzeu před ukončením studia a potenciálním nástupem do této instituce, či institucí příbuzných.
Literatura
  • Muzea a galerie v České republice (Přid.) : Muzea & galerie v České republice : [kapesní encyklopedie]. info
  • Pokyny pro zpracování materiálu v literárním archívu Národního muzea v Praze (Variant.) : Pokyny pro zpracování sbírek literárního archivu Národního muzea v Praze. info
  • Dle zadání vyučujícího a vedoucího praxe v muzeu
  • Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004. Edited by Jitka Zamrzlová. Praha: Národní technické muzeum, 2005. 132 s. ISBN 8070371382. info
Výukové metody
stáž
Metody hodnocení
Praxe, zápočet - na základě přineseného potvrzení o absolvované praxi z patřičného muzea
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: blokově (celkem 100 hodin).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.