BPE_ZATH Základy teorie her

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/2/0. 8 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
Ing. Michaela Kecskésová (cvičící)
Garance
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:50 P303, kromě Út 2. 4.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_ZATH/01: Út 10:00–11:50 P102, kromě Út 2. 4., M. Kecskésová
BPE_ZATH/02: St 14:00–15:50 P302a, kromě St 3. 4., M. Kecskésová
BPE_ZATH/03: Út 12:00–13:50 S313, kromě Út 2. 4., M. Kecskésová
BPE_ZATH/04: Čt 8:00–9:50 S301, kromě Čt 4. 4., R. Staněk
Předpoklady
BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 || BPE_MIC1 Microeconomics 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto předmětu se studenti naučí základní principy teorie her. Seznámí se konceptem Nashovy rovnováhy a naučí se ji nalézt ve strategických hrách, sekvenčních hrách, hrách s neúplnými informacemi a opakovaných hrách. Studenti pochopí, jak je teorie her aplikována při analýze oligopolních trhů, aukcí, veřejných voleb, poskytování veřejných statků, vyjednávání atd.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování kurzu rozumět základním analytickým nástrojům teorie her a budou je schopni použít při popisu a analýze ekonomických jevů. Studenti budou schopni vytvořit jednoduchý model zadané situace a nalézt jeho rovnováhu.
Osnova
 • 1. Strategické hry a Nashova rovnováha
 • 2. Strategické hry: ilustrace
 • 3. Smíšené strategie
 • 4. Smíšené strategie: ilustrace
 • 5. Sekvenční hry
 • 6. Sekvenční hry: rovnováha vzhledem k podhrám a zpětná indukce
 • 7. Sekvenční hry: nejistota v sekvenčních hrách
 • 8. Hry s neúplnými informacemi: bayesovské hry
 • 9. Hry s neúplnými informacemi: ilustrace bayesovských her
 • 10. Hry s neúplnými informacemi: sekvenční hry s neúplnými informacemi
 • 11. Hry s neúplnými informacemi: signalizace
 • 12. Opakované hry
 • 13. Opakované hry: ilustrace
Literatura
  povinná literatura
 • OSBORNE, Martin J. An introduction to game theory. New York, N.Y.: Oxford University Press, 2004, xvii, 533. ISBN 9780195128956. info
  doporučená literatura
 • VEGA-REDONDO, Fernando. Economics and the theory of games. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, xii, 512. ISBN 0521775906. info
Výukové metody
Předmět má přednášky a semináře. Na přednáškách jsou vysvětleny principy teorie her a představeny její ekonomické aplikace. Na cvičeních studenti řeší rozšíření těchto aplikací. Předmět je možné si zapsat i během studia v zahraničí (např. Erasmus). Student vypracuje domácí úkoly během semestru a závěrečný test bude psát po návratu ze zahraničí. Prosím kontaktujte učitele před výjedzdem.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Celková známka se bude skládat z průběžné práce na cvičeních a příležitostných domácích úkolů (30%), průběžného testu (20%) a závěrečného test (50%). Podmínkou úspěšného zakončení je získání alespoň 50% bodů z celkového počtu bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2024/BPE_ZATH