BPE_ZATH Základy teorie her

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 8 kr. k = 1,5. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D. (cvičící)
Ing. Marek Soukup (cvičící)
Garance
Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.
Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Šveňhová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:50 P303
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPE_ZATH/01: Út 10:00–11:50 P102, R. Staněk
BPE_ZATH/02: St 14:00–15:50 P302a, R. Staněk
Předpoklady
BPE_MIE1 Mikroekonomie 1 || BPE_MIC1 Microeconomics 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto předmětu se studenti naučí základní principy teorie her. Seznámí se konceptem Nashovy rovnováhy a naučí se ji nalézt ve strategických hrách, sekvenčních hrách, hrách s neúplnými informacemi a opakovaných hrách. Studenti pochopí, jak je teorie her aplikována při analýze oligopolních trhů, aukcí, veřejných voleb, poskytování veřejných statků, vyjednávání atd.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování kurzu rozumět základním analytickým nástrojům teorie her a budou je schopni použít při popisu a analýze ekonomických jevů. Studenti budou schopni vytvořit jednoduchý model zadané situace a nalézt jeho rovnováhu.
Osnova
 • 1. Strategické hry a Nashova rovnováha
 • 2. Strategické hry: ilustrace
 • 3. Smíšené strategie
 • 4. Smíšené strategie: ilustrace
 • 5. Sekvenční hry
 • 6. Sekvenční hry: rovnováha vzhledem k podhrám a zpětná indukce
 • 7. Sekvenční hry: nejistota v sekvenčních hrách
 • 8. Hry s neúplnými informacemi: bayesovské hry
 • 9. Hry s neúplnými informacemi: ilustrace bayesovských her
 • 10. Hry s neúplnými informacemi: sekvenční hry s neúplnými informacemi
 • 11. Hry s neúplnými informacemi: signalizace
 • 12. Opakované hry
 • 13. Opakované hry: ilustrace
Literatura
  povinná literatura
 • OSBORNE, Martin J. An introduction to game theory. New York, N.Y.: Oxford University Press, 2004. xvii, 533. ISBN 9780195128956. info
  doporučená literatura
 • VEGA-REDONDO, Fernando. Economics and the theory of games. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. xii, 512. ISBN 0521775906. info
Výukové metody
Předmět má přednášky a semináře. Na přednáškách jsou vysvětleny principy teorie her a představeny její ekonomické aplikace. Na cvičeních studenti řeší rozšíření těchto aplikací.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Celková známka se bude skládat z průběžné práce na cvičeních a příležitostných domácích úkolů (30%), průběžného testu (20%) a závěrečného test (50%). Podmínkou úspěšného zakončení je získání alespoň 50% bodů z celkového počtu bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Povinné pro studenty kteří zahájili studium v ak. r. 2008/2009 a později.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.