HVK_806 Dějiny hudby: 20. století

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9:00–10:40 N42
Předpoklady
HVK_01a Úvod do hudební vědy && HVK_02a Proseminář hudební vědy I. && HVK_02b Proseminář II. && HVK_801 Dějiny hudby I. && HVK_802 Dějiny hudby II. && HVK_05 Harmonie && HVK_09 Sluchová analýza
Předpokladem pro zvládnutí látky je elementární znalost harmonie a hudebních forem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou na konci kurzu schopni: • reprodukovat základní tendence a periodizaci vývoje hudby 20. století; • rozeznat sluchově hlavní hudební styly 20. století; • zařadit hlavní styly do historického kontextu vývoje umění a kultury; • charakterizovat poetiku významných skladatelů; • aplikovat hudebně-teoretické poznatky na historickou analýzu konkrétních děl a stylů; • rekonstruovat historické souvislosti vývoje hudebního jazyka ve 20. století.
Výstupy z učení
Student bude schopen rozpoznat a analyzovat různé stylové tendence a hudební formy 20. století.
Osnova
  • Hudební moderna v Německu a střední Evropě • Impresionismus a symbolismus ve Francii • Ruská hudební moderna • Expresionismus a dodekafonie • Neoklasicismus a Nová věcnost • Neofolklorismus • Americký modernismus • Akademismus a tradicionalismus 1. poloviny 20. století • Socialistický realismus a hudba • Seriální hudba a její oponenti • Americká avantgarda a radikální hudba • Aleatorika a témbrová hudba v Evropě • Hudba a postmoderna
Literatura
    doporučená literatura
  • LÉBL, Vladimír. Elektronická hudba. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. 97 s. info
Výukové metody
Přednášky, čtení textů, procvičování, domácí úlohy, skupinové projekty.
Metody hodnocení
Písemný test v Informačním systému.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HVK_806