UJA103 Jazyková cvičení II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Eva Reutová (přednášející)
Garance
Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
UJA101 Jazyková cvičení I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se seznamují se základy gramatiky a prohlubují si základní slovní zásobu ukrajinského jazyka. Součástí cvičení je i intenzívní praktický nácvik mluvnických jevů a jejich správného užití v řečových kontextech.
Cílem cyklu je: schopnost porozumět ukrajinskému textu a písemně ho reprodukovat, dovednost oboustranného překladu. Přihlíží se také ke shodám a rozdílům mezi ukrajinštinou a češtinou.
Výstupy z učení
Student si prohloubí znalosti ukrajinštiny.
Osnova
 • Fonetika: Znělé a neznělé souhlásky. Přízvuk.
 • Gramatika: Soustava slovních druhů v ukrajinštině.
 • Podstatná jména (skloňování).
 • Slovesa (časování, podmiňovací a rozkazovací způsob).
 • Přídavná jména (skloňování).
Literatura
 • Furduj, M.I.: Ukrajinska mova. Praktykum z pravopysu. Lybid, Kyjiv 2003, 272 s.
 • Juščuk, I.P.: Praktykum z pravopysu ukrajinskoji movy. Osvita, Kyjiv 2006, 254 s.
 • Juščuk, I.P.: Ukrajinska mova. Lybid, Kyjiv 2003, 640 s.
 • Kovtjuch, S.L.: Repetytor (jak navčytysja hramotno pysaty). Navčalnyj posibnyk. Profesional, Kyjiv 2007, 592 s.
 • KURIMSKÝ, Andrej, Růžena ŠIŠKOVÁ a Nikolaj SAVICKÝ. Ukrajins'ko-čes'kyj slovnyk. Vyd. 1. Praha: Academia, 1994. xxii, 703. ISBN 8020001743. info
 • LEŠKA, Oldřich, Nikolaj SAVICKÝ a Růžena ŠIŠKOVÁ. Mluvnice současné ukrajinštiny. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 2001. 235 s. ISBN 80-85494-60-4. info
 • Loboda,V. V.-Skurativskyj,L.V.:Ukrajinska mova v tablycjach. Kyjiv 1993
 • Myronova H.: Praktický kurs ukrajinštiny I, Brno 1999.
 • Ukrajinsko-český a česko ukrajinský slovník. Šišková, Růžena - Savický, Nikolaj. Leda, Praha 2008, 1032 s.
 • Ukrajinskyj pravopys. Naukova dumka. Kyjiv 2007, 288 s.
Výukové metody
Semináře, čtení textů, domácí úkoly, procvičování.
Metody hodnocení
Výuka formou seminářů. Ukončení: písemný test a ústní zkouška z probrané gramatiky, pravopisu a slovní zásoby.
Požadavky: aktivní účast (max. tři absence), domácí úkoly.
Vyučovací jazyk
Ukrajinština
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: zkouší se látka z LC probraná v I. a II. semestru
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.