UJA101 Jazyková cvičení I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Eva Reutová (přednášející)
Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 B2.32, Čt 12:00–13:40 C31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní kurz ukrajinského jazyka; praktická výuka ukrajinštiny jakožto cizího jazyka. Studenti si osvojí základní fonetická specifika ukrajinského jazyka a základní poznatky mluvnické stavby ukrajinského jazyka. Jsou uvedeni do reálií Ukrajiny. Osvojí si a v jazykových cvičeních prakticky užívají běžnou ukrajinskou lingvistickou terminologii.
Cílem cyklu je: schopnost porozumět ukrajinskému textu, dovednost překladu do českého jazyka. Přihlíží se také ke shodám a rozdílům mezi ukrajinštinou a češtinou.
Výstupy z učení
Student se naučí základy ukrajinského jazyka.
Osnova
 • Ukrajinská abeceda. Základní fonetická pravidla ukrajinštiny. Gramatika:
 • Podstatná jména (rod a číslo, tvoření plurálu, genitivu a lokálu).
 • Přídavná jména (tvrdá a měkká deklinace).
 • Zájmena (osobní, přivlastňovací).
 • Číslovky (základní).
 • Slovesa (slovesné třídy, časování).
Literatura
  povinná literatura
 • Myronova, H.: Praktický kurs ukrajinštiny. Brno 1999.
  doporučená literatura
 • Kurimský, A., Šišková, Savický, N.: Ukrajinsko-český slovník. Praha1994.
 • LEŠKA, Oldřich, Nikolaj SAVICKÝ a Růžena ŠIŠKOVÁ. Mluvnice současné ukrajinštiny. Vyd. 1. Praha: Slovanský ústav, 2001. 235 s. ISBN 8086420027. info
 • Ukrajinsko-český a česko ukrajinský slovník. Šišková, Růžena - Savický, Nikolaj. Leda, Praha 2008, 1032 s.
 • Ukrajinskyj pravopys. Naukova dumka. Kyjiv 2007, 288 s.
  neurčeno
 • Furduj, M.I.: Ukrajinska mova. Praktykum z pravopysu. Lybid, Kyjiv 2003, 272 s.
 • Juščuk, I.P.: Praktykum z pravopysu ukrajinskoji movy. Osvita, Kyjiv 2006, 254 s.
 • Juščuk, I.P.: Ukrajinska mova. Lybid, Kyjiv 2003, 640 s.
 • Kovtjuch, S.L.: Repetytor (jak navčytysja hramotno pysaty). Navčalnyj posibnyk. Profesional, Kyjiv 2007, 592 s.
Výukové metody
Semináře, čtení textů, domácí úkoly, procvičování
Metody hodnocení
Ukončení předmětu: zápočet formou písemného testu.
Požadavky pro ukončení: aktivní účast (max. tři absence), domácí úkoly.
Vyučovací jazyk
Ukrajinština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/UJA101