UJA101 Jazykový kurz I

Filozofická fakulta
podzim 2002
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Wernisch (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz je koncipován konfronatčně čeština, ukrajinština, ruština. Tématicky zachycuje základní konverzační témata s příslušnou slovní zásobou; mluvnický výklad a procvičování základních jazykových jevů. Přihlíží se ke shodám a rozdílům mezi ukrajinštinou a ruštinou.
Osnova
  • Ukrajinská abeceda. Základy řečové etikety. První poznatky o podstatných jménech, přídavných jménech a zájmenech. Některá slovesa. Ukrajinské samohlásky. Texty.
Literatura
  • Pljušč M.: Sučasna ukrajinska literaturna mova, Kyjev 1995.
  • Myronova H.: Praktický kurs ukrajinštiny I, Brno 1999.
Vyučovací jazyk
Ukrajinština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.