KR021 The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Working Knowledge of English.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course serves as an introduction to the Greek philosophy of the Archaic period. Lectures are complemented with readings and discussions of the primary texts.
Following the successful completion of the course, studnents will have obtained an orientation in Presocratic philosophers and Sophists. Special attention will be devoted the transition from myth to philosophy and critical, rational thought.
Reading of the primary literature will serve as an introduction to the fundamental fields of systematic philosophy (ontology, epistemology, ethics, political philosophy).
Výstupy z učení
Following the successful completion of the course, the student will be able to:
- present the specifics of the preservation of Presocratic philosophical works;
- summarize main differences between a mythical and a philosophical approach to the world;
- identify the most important exponents of Presocratic philosophy and Sophistic movement;
- describe ontology, epistemology, cosmogony, cosmology and ethics of selected Presocratic philosophers and Sophists.
Osnova
 • 1. General introduction to the earliest Greek philosophy.
 • 2. From myth to philosophy.
 • 3. Milesian School: Thales, Anaximander, Anaximenes.
 • 4. Xenophanes.
 • 5. Eleatics: Parmenides and Zeno.
 • 6. Pythagoras and Pythagoreans.
 • 7. Heraclitus.
 • 8. Atomists: Leucippus and Democritus.
 • 9. Empedocles.
 • 10. Anaxagoras.
 • 11. Sophists I: Protagoras, Gorgias.
 • 12. Sophists II: Prodicus, Critias, Antiphon.
Literatura
  povinná literatura
 • Laks, A. - Most, G. W. (eds.) (2016). Early Greek Philosophy I-IX. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
  doporučená literatura
 • McKirahan, R.D. (2010). Philosophy before Socrates. Indianapolis: Hackett.
 • Barnes, J. (1982). The Presocratic Philosophers. London - New York: Routledge.
 • Guthrie, W. K. C. (1962). A History of Greek Philosophy I: The Earlier Presocratics and the Pythagoreans. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Guthrie, W. K. C. (1965). A History of Greek Philosophy II: The Presocratic Tradition from Parmenides to Democritus. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Guthrie, W. K. C. (1971). The Sophists. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Curd, P. - Graham, D. W. (eds.) (2008). The Oxford Handbook of Presocratic Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
 • Long, A. A. (ed.) (1999). The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
Výukové metody
The course is a combination of lectures and class discussions. Systematic home reading and preparation for clases is necessary requirement for the successful completion of the course.
Metody hodnocení
Multiple-choice written test (pass mark = 70%).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.