FJ1A011 Úvod do dějin a kultury Francie I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 B2.23, kromě St 15. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přehled o současné Francii (od r. 1940 po současnost), její kultuře, společnosti, politice .
Student by měl být schopen souvisle pohovořit na obecné téma z oblasti francouzských reálií.
Dále by měl znát klíčové pojmy, data a jména současné Francie. Tato jména by měl umět zařadit do historického kontextu nejen francouzského, ale i evropského.
Student by měl také zvládnout přečíst a analyzovat kratší historický dokument, určit autora a dobu, ze kdy pochází, a identifikovat postavy v něm zmiňované. Taktéž krátce pohovořit o významu hist. dokumentu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy francouzských dějin 2. pol. 20. stol.;
- určit a popsat největší současné francouzské politické strany, ekonomické trendy a společenské proměny za posledních 50 let;
- analyzovat současný francouzský tisk.
Osnova
 • . I. Obecně-zeměpisná charakteristika současné Francie.
 • . II. Správní, politická a hospodářská charakteristika.
 • . III. Společenská charakteristika 1. Francouzská společnost na konci 2. tisíciletí. Demografické procesy ve fr. spol.
 • . IV. Společenská charakteristika 2. Francouzská společnost na konci 2. tisíciletí.
 • . V. Francouzská kultura na konci 2. tisíciletí.
 • . VI. Přehled francouzské historie a kultury od konce 2. světové války po současnost 1: Osvobození a IV. republika.
 • . VII. Přehled francouzské historie a kultury od konce 2. světové války po současnost 2: Alžírská krize a V. republika.
 • . VIII. Přehled francouzské historie a kultury od konce 2. světové války po současnost 3: V. republika : Gaullismus a rok 1968.
 • . IX. Přehled francouzské historie a kultury od konce 2. světové války po současnost 4: V. republika zapouští své kořeny.
 • . X. Přehled francouzské historie a kultury od konce 2. světové války po současnost 5: V. republika pokrač.: Ideologie 1966-1988.
 • . XI. Přehled francouzské historie a kultury od konce 2. světové války po současnost 6: V. republika pokrač.: Proměny Francie během II. poloviny 20. století.
Literatura
  doporučená literatura
 • Histoire de la France : des origines à nos jours. Edited by Georges Duby. [Paris]: Larousse, 2011. 1408 s. ISBN 9782035861047. info
  neurčeno
 • Poirrier, Philippe. Société et culture en France depuis 1945. Paris, Seuil, 1988.
 • A. Maurois, Dějiny Francie, Praha, Lid. noviny, 1994
 • DUBY, Georges. Dějiny Francie : od počátků po současnost. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 953 s. ISBN 8071845140. info
 • Histoire de la France :des origines a nos jours. Edited by Georges Duby. Paris: Larousse, 1999. 1258 s. ISBN 2-03-750060-2. info
 • DUBY, Georges. Histoire de la France : les temps nouveaux de 1852 á nos jours. Paris: Larousse, 1987. 685 s. ISBN 203720213X. info
Výukové metody
Přednáška a debata na probíraná témata.
Metody hodnocení
Zkouška - písemný test.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/20-21/course/view.php?id=645
V PS 2020 předmět proběhne v prostředí MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adc8ccdc873b847b2be80235e3d741420%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=f8d3d26a-2238-436e-8850-a012f2a891c7&tenantId=11904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednost u zápisu mají posluchači romanistických oborů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/FJ1A011