FJIA005 Úvod do dějin a kultury Francie I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 K23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přehled o současné Francii (od r. 1940 po současnost), její kultuře, společnosti, politice .
Student by měl být schopen souvisle pohovořit na obecné téma z oblasti francouzských reálií.
Dále by měl znát klíčové pojmy, data a jména současné Francie. Tato jména by měl umět zařadit do historického kontextu nejen francouzského, ale i evropského.
Student by měl také zvládnout přečíst a analyzovat kratší historický dokument, určit autora a dobu, ze kdy pochází, a identifikovat postavy v něm zmiňované. Taktéž krátce pohovořit o významu hist. dokumentu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy francouzských dějin 2. pol. 20. stol.;
- určit a popsat největší současné francouzské politické strany, ekonomické trendy a společenské proměny za posledních 50 let;
- analyzovat současný francouzský tisk.
Osnova
 • . I. Obecně-zeměpisná charakteristika současné Francie.
 • . II. Správní, politická a hospodářská charakteristika.
 • . III. Společenská charakteristika 1. Francouzská společnost na konci 2. tisíciletí. Demografické procesy ve fr. spol.
 • . IV. Společenská charakteristika 2. Francouzská společnost na konci 2. tisíciletí.
 • . V. Francouzská kultura na konci 2. tisíciletí.
 • . VI. Přehled francouzské historie a kultury od konce 2. světové války po současnost 1: Osvobození a IV. republika.
 • . VII. Přehled francouzské historie a kultury od konce 2. světové války po současnost 2: Alžírská krize a V. republika.
 • . VIII. Přehled francouzské historie a kultury od konce 2. světové války po současnost 3: V. republika : Gaullismus a rok 1968.
 • . IX. Přehled francouzské historie a kultury od konce 2. světové války po současnost 4: V. republika zapouští své kořeny.
 • . X. Přehled francouzské historie a kultury od konce 2. světové války po současnost 5: V. republika pokrač.: Ideologie 1966-1988.
 • . XI. Přehled francouzské historie a kultury od konce 2. světové války po současnost 6: V. republika pokrač.: Proměny Francie během II. poloviny 20. století.
Literatura
  doporučená literatura
 • Histoire de la France : des origines à nos jours. Edited by Georges Duby. [Paris]: Larousse, 2011. 1408 s. ISBN 9782035861047. info
  neurčeno
 • FRYČER, Jaroslav. Úvod do dějin a kultury Francie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. 128 s. info
 • KUDRNA, Jaroslav. Dějiny Francie. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1988. 727 s. URL info
 • A. Maurois, Dějiny Francie, Praha, Lid. noviny, 1994
 • Poirrier, Philippe. Société et culture en France depuis 1945. Paris, Seuil, 1988.
 • DUBY, Georges. Dějiny Francie : od počátků po současnost. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 953 s. ISBN 8071845140. info
 • Histoire de la France :des origines a nos jours. Edited by Georges Duby. Paris: Larousse, 1999. 1258 s. ISBN 2-03-750060-2. info
 • DUBY, Georges. Histoire de la France : les temps nouveaux de 1852 á nos jours. Paris: Larousse, 1987. 685 s. ISBN 203720213X. info
Výukové metody
Přednáška a debata na probíraná témata.
Metody hodnocení
Zkouška - písemný test.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednost u zápisu mají posluchači romanistických oborů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/FJIA005