FJ1A012 Úvod do dějin a kultury Francie II

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
FJIA005 Úvod do děj.a kult.Francie I || FJ1A011 Úvod do děj.a kult.Francie I
Pro zápis do předmětu je nutno úspěšně absolvovat zápočet z FJIA005 Úvod do dějin a kultury Francie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přehled francouzské historie a kultury od počátků po současnost.
Student by měl být schopen souvisle pohovořit na obecné téma z francouzských dějin.
Dále by měl znát klíčové pojmy, data a jména francouzských dějin. Tato jména by měl umět zařadit do historického kontextu nejen francouzského, ale i evropského.
Student by měl také zvládnout přečíst a analyzovat kratší historický dokument, určit autora a dobu, ze kdy pochází, a identifikovat postavy v něm zmiňované. Taktéž krátce pohovořit o významu hist. dokumentu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy francouzských dějin do 2. pol. 20. stol.;
- určit a popsat největší události francouzských dějin a společenské proměny mající vliv na vývoj jazyka;
- analyzovat texty vztahující se ke klíčovým momentům fr. dějin od počátků k dnešku.
Osnova
  • Historický přehled 1. De la pierre au fer 2. Formation de la Gaule 5e-2e siècle av. J.-C 3. La Conquête de la Gaule 4. La Gaule romaine 5. La Civilisation galloromaine 6. Royaumes barbares 7. Les Mérovingiens 8. Les Carolingiens 9. Naissance de la France 10. Société féodale 11. Les Capétiens 12. La guerre de Cent Ans 13. Les Campagnes et villes du 15e au 18e s. 14. Le 16e siècle, de Charles VIII à Henri II 15. La crise des guerres de Religion (1559-1610) 16. La France de Richelieu et de Mazarin 17. Le règne personnel de Louis XIV 18. LE SIECLE DES LUMIERES 19. La FRANCE de LOUIS XV et de LOUIS XVI 20. LA REVOLUTION ET L'EMPIRE I. La Crise révolutionnaire 21. LA REVOLUTION ET L'EMPIRE II. L'Empire, épopée et cons 22. La monarchie constitutionnelle au temps des notables 23. La révolution de 1848 et le Second Empire 24. République parlementaire et lïcité 25. Naissance d'une France nouvelle 26. L'Expansion française dans le monde au 19e s. 27. La guerre de 1914-1918, L'après-guerre, la crise des 28. La France dans la Seconde Guerre mondiale
Literatura
    doporučená literatura
  • DYTRT, Petr. Učební texty k francouzským dějinám od počátku k dnešku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 148 s. ISBN 978-80-210-6535-2. Digitální knihovna FF info
    neurčeno
  • A. Maurois, Dějiny Francie, Praha, Lid. noviny, 1994
Výukové metody
Kurz probíhá formou přednášky, kde se počítá, že student zná doprovodný materiál, z nějž přednáška vychází.
Metody hodnocení
Zkouška - písemný test.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/22-23/course/view.php?id=747
Veškeré st. materiály jsou dispozici v e-learningové podpoře (ELF): https://elf.phil.muni.cz/22-23/course/view.php?id=747

FR:
Tous les supports de cours sont disponibles dans le support d'apprentissage en ligne (ELF) : https://elf.phil.muni.cz/22-23/course/view.php?id=747
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Pro zápis do předmětu Úvod do dějin a kultury Francie II je nutno úspěšně absolvovat zápočet z FJIA005.Přednost u zápisu mají posluchači romanistických oborů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.