ISKB48 Digitalizace kulturního dědictví

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 42 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/42, pouze zareg.: 0/42, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/42
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou:
- naučit studenty novým strategiím provádění výzkumu sbírek v knihovnách, archivech, muzeích a dalších institucích kulturního dědictví; objasnit studentům význam výzkumů sbírek a seznámit je se specifiky, která do výzkumu přináší jednotlivé typy dokumentů a různé typy paměťových institucí
- pochopit, jak zkoumat sbírky kulturního dědictví a shromažďovat informace související s těmito sbírkami a zpřístupnit je pro účely veřejné prezentace a použití, výzkumu, edukace
- ovládat různé metody pro interpretaci, zobrazování a propojování informací
- naučit se kriticky přemýšlet o nové úloze knihoven, archivů a muzeí a dalších institucí kulturního dědictví v naší společnosti
- demonstrovat znalost mezinárodní a národní legislativy ochrany kulturního dědictví a jeho implementace
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět základní teorii a otázkám zachování kulturního dědictví
- plánovat strategie ochrany a zachování všech typů sbírek a kultruních předmětů
- plánovat strategii zachování knihoven, muzeí, archivů a dalších kulturních institucí
- hodnotit relevantní kontext zachování kulturního dědictví
- popsat základní atributy a formáty kulturních materiálů
- identifikovat kulturní potřeby knihoven, muzeí, archivů a dalších kulturních institucí v souvislosti s jejich posláním trvale chránit kulturní dědictví
- aplikovat výsledky výzkumu na kulturní potřeby knihoven, muzeí, archivů a dalších kulturních institucí
- porozumí úloze digitalizace v politikách a plánování zachování
Osnova
 • 20. 9. Místo kulturního dědictví v informačních studiích (PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. - KISK Brno)
 • 27. 9. Typy institucí kulturního dědictví (PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. - KISK Brno)
 • 4. 10. Dokumentování nehmotného kulturního dědictví (Mgr. Michal Škopík - NÚLK Strážnice)
 • 11. 10. Organizace znalostí a informací kulturního dědictví (Mgr. Josef Schwarz, CIT MU)
 • 18.10.Strategie digitálního uchování - kontexty uchování (sociální, historické, právní, administrativní, technologické). (Mgr. Zdeněk Hruška - DITS ÚVT MU)
 • 25.10. EXKURZE NÚLK Strážnice: archiv, knihovna, konzervátorské laboratoře skanzenu. Zachování hmotné kultury (Mgr. Michal Škopík)
 • 1. 11. Zachování digitálních dokumentů, fotografií, dynamického obsahu, výzkumných dat. (Mgr. Zdeněk Hruška - DITS ÚVT MU)
 • 8. 11. EXKURZE Muzeum hudby Národního muzea v Praze. Ochrana zvukových a vizuálních materiálů, udržitelnost. (Bc. Filip Šír, DiS. - Národní muzeum Praha)
 • 15. 11. READING WEEK
 • 22. 11. Zvukové kulturní dědictví (PhDr. Iva Horová - NTK Praha)
 • 29.11. Digitalizace umění (MgA. Andrea Uváčiková, Ph.D. - FU OU)
 • 6. 12. Geografické informační systémy a výzkum holokaustu (bude upřesněno)
 • 13. 12. Výzkum kulturního dědictví v digitálních humanitních vědách (PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.)
 • 20.12. EXKURZE Moravské zemské muzeum - Digitalizace v muzeu
Literatura
 • Cameron, Fiona. Theorizing Digital Cultural Heritage: A Critical Discourse. The MIT Press, 2010. ISBN 978-0262514118.
 • Ruthven, I. & Chowdhury, G. G. (Eds.). Cultural Heritage Information: Access and management. Facet Publishing, 2015. 253 s. ISBN 978-1-85604-930-6.
 • Benardou, Agiatis & Champion, Erik & Dallas, Costis & Hughes, Lorna‎ (Eds.). Cultural Heritage Infrastructures in Digital Humanities. London: Routledge, 2017. ISBN 978-1472447128.
 • Messenger, Phyllis Mauch & Smith, George S. (Eds.). Cultural Heritage Management: A Global Perspective. University Press of Florida, 2014. ISBN 978-0813060859.
 • JOKILEHTO, J. -- FEILDEN, B M. Príručka manažmentu lokalít svetového kultúrneho dedičstva. Rím, Bratislava: ICCROM, AINova, 2010. 162 p. ISBN 978-80-968598-3-2.
 • Marty, Paul F. & Jones, Katherine Burton. Museum Informatics: People, Information, and Technology in Museums. London: Routledge, 2007. ISBN 978-0415802185.
 • HOROVÁ, Iva. Archiv, který nebyl : sto let pokusů o národní zvukový archiv. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2022. 212 stran. ISBN 9788070367018. info
 • LORENZ, Michal, Helena NOVOTNÁ, Michal KONEČNÝ, Michal INDRÁK, Iva HOROVÁ, Matěj IŠTVÁNEK, Martin MEJZR, Filip ŠÍR a Bohuš ZÍSKAL. Záchrana zvukového kulturního dědictví : aktuální situace, problémy, možnosti. Brno: Littera, 2022. 112 s. ISBN 978-80-7607-006-6. URL info
 • Digital transformation in the cultural heritage sector : challenges to marketing in the new digital era. Edited by Tiziana Russo Spena - Francesco Bifulco. Cham: Springer, 2021. xiii, 219. ISBN 9783030633752. info
 • A companion to museum studies. Edited by Sharon Macdonald. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2006. xx, 570. ISBN 1405108398. info
Výukové metody
Přednáška s následnou/průběžnou diskuzí
Diskuze nad zdroji předem zadanými k nastudování
Webinář
Metody hodnocení
Esej/seminární práce na téma vybrané studentem a schválené vyučujícím.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.