MUB_011 Seminář ke sbírkotvorné činnosti muzeí

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 20. 2. 14:00–17:40 L11, Čt 2. 4. 14:00–17:40 L11, Čt 23. 4. 14:00–17:40 L11, Čt 14. 5. 14:00–17:40 L11
Předpoklady
MUB_010 Sbírkotvorná činnost muzeí
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu: osvojit si způsoby získávaná sbírkových předmětů a formy muzejní evidence na základě praktických cvičení
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zpracovat sbírkotvornou koncepci muzea;
- zvolit a realizovat adekvátní sbírkotvornou metodu pro různé typy sbírkových fondů;
- orientovat se ve formách muzejní evidence sbírek
Osnova
 • Identifikace muzejních sbírkových objektů a jejich deskripce
 • Muzejní evidenční programy v praxi
 • Specifika depozitárních prostor v kontextu sbírkotvorné činnosti
 • Příklady forem sbírkotvorné činnosti
 • Zpracování sbírkotvorné koncepce
 • Prezentace a obhajoba sbírkotvorné koncepce
Literatura
  doporučená literatura
 • STRÁNSKÝ, Zbyněk. Úvod do studia muzeologie : určeno pro posluchače International Summer School of Museology - ISSOM. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 114 s. ISBN 8021007036. info
 • Waidacher, Friedrich: Príručka všeobecnej muzeológie. Bratislava 1999
 • Beneš,Josef: Muzeum a sbírky, Praha 1977
 • ŽALMAN, Jiří. Příručka muzejníkova. Vydání 1. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2002. 75 stran. ISBN 8086611000. info
 • ŽALMAN, Jiří. Příručka muzejníkova II : metodické pokyny pro: správu sbírek muzejní povahy, vývoz sbírkových předmětů mimo celní území Evropských společenství, realizaci výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů pro výstavní účely : me. Vyd. 1. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2006. 135 s. ISBN 9788086611198. info
Výukové metody
cvičení, týmové projekty, exkurze
Metody hodnocení
Seminář - povinná účast, zápočet - týmové zpracování sbírkotvorné koncepce vybraného muzea, prezentace v závěrečném semináři, obhájení prezentované koncepce v diskuzi v rámci semináře
Informace učitele
K předmětu je nabízen doprovodný kurz v prostředí ELF.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MUB_011