MUB_010 Sbírkotvorná činnost muzeí

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 15. 10. 9:00–12:40 M21, Čt 5. 11. 9:00–12:40 M21, Čt 26. 11. 9:00–12:40 M21, Čt 17. 12. 9:00–12:40 M21
Předpoklady
MUI_06 Práce s prameny a literaturou
MUB_001 Úvod do studia muzeologie a muzeografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je představit studentům v teoretické a praktické rovině proces tvorby muzejní sbírky. Po skončení kurzu budou schopni porozumět specifikům muzejní sbírkotvorné činnosti, osvojí si znalost jednotlivých fází vedoucích k začlenění předmětů do systému sbírky včetně okolností souvisejících s jejich vyřazením. Seznámí se se strukturou a obsahem dokumentů, které vznikají při procesu muzealizace.
Výstupy z učení
- porozumět specifikům muzejní sbírkotvorné činnosti,
- popsat jednotlivé fáze vedoucí k začlenění předmětů do systému sbírky včetně okolností souvisejících s jejich vyřazením,
- shrnout strukturu a obsah dokumentů, které vznikají při procesu muzealizace
Osnova
 • Vymezení a charakterirtika základních termínů (muzealizace, sbírkotvorná činnost, sbírkový předmět, muzejní sbírka, dokumentace, informace, komunikace).
 • Kulturní dědictví – charakteristika a struktura, rozdíly a shody ve způsobu dokumentace jednotlivých oborů kulturního dědictví, problematika naturfaktů, artefaktů, mentefaktů a ekofaktů.
 • Muzejní dokumentace – vymezení termínu v muzeologické literatuře (tzv. užší a širší pojetí, primární, sekundární, terciální, průvodní a autentická dokumentace).
 • Přínos a specifika oborů v muzeích zastoupených v procesu tvorby sbírky – tzv. speciální muzeologie (archeologická, historická, etnografická, technologická muzeologie atd.).
 • Časové hledisko a jeho význam v rámci sbírkotvorné činnosti – pasivní a aktivní selekce, problematika dokumentace současnosti, základní rozdíly mezi dokumentací současnosti a minulosti.
 • Kritéria a způsoby získávání sbírkových předmětů – trendy, dokumenty vytvořené před začleněním do systému sbírky (nálezová zpráva, zpráva z terénního výzkumu, doklady o nabytí atd.).
 • Evidence sbírkových předmětů, studijního a pomocného materiálu a doprovodné dokumentace, účetní evidence. Centrální evidence sbírek, výpočetní technika a muzejní evidence.
 • Inventarizace sbírek – formy, průběh, dokumenty vzniknuvší z inventarizační činnosti.
 • Muzejní dokumenty související s ochranou a bezpečnosti sbírek (konzervátorská zpráva, režim zacházení se sbírkou a jednotlivými sbírkovými předměty, depozitární řád atd.).
 • Tzv. terciální dokumenty (zřizovací listina, sbírkotvorný plán, problematika sebedokumentace muzeí atd.).
 • Deakcese – způsoby vyřazování sbírkových předmětů (neupotřebitelnost, přebytečnost).
Literatura
 • STRÁNSKÝ, Zbyněk. Archeologie a muzeologie. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 315 stran. ISBN 8021038616. info
 • BELK, Russell W. Collecting in a consumer society. London: Routledge, 1995. v, 198 s. ISBN 0-415-10534-X. info
 • Interpreting objects and collections. Edited by Susan M. Pearce. London: Routledge, 1994. xii, 343. ISBN 0415112893. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
písemná a ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/MUB_010