MKV_EKKU Ekonomika kultury

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 12 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 2. 10. 16:00–19:50 P201, So 6. 11. 12:00–15:50 P201, Pá 26. 11. 16:00–19:50 P201
Předpoklady
Kurz je určen pro kombinované magisterské studenty oboru Veřejná ekonomie a správa a Management v kultuře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ekonomika kultury
Předmět má specializační charakter. Jeho koncepce vychází z předpokladu, že studenti zvládli problematiku přednášenou v předmětech Teorie veřejného sektoru, Ekonomika veřejného sektoru a Ekonomika neziskových organizací.
Obecná problematika ekonomiky kultury a masmédií tvoří hlavní náplň přednášek, struktura seminářů pak umžoní seznámení se s jednotlivými kulturními a masmediálními institucemi v praxi.
Studenti znají jednotlivé oblasti kultury a jejich instituce, jsou schopni analyzovat jejich ekonomický potenciál a identifikovat problémy, s nimiž se potýkají. Jsou schopni navrhnout a vyargumentovat řešení, zohledňující konkrétní okolnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité problémy ekonomiky kultury;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční ekonomické trendy v odvětví kuturních a kreativních průmyslů;
- napsat esej alyzující vybraný problém z oblasti ekonomiky kultury;
- popsat faktory, jež ovlivňují tvorbu ceny na trzích s uměním;
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly v typech kulturních politik.
Osnova
 • Tématický plán tutoriálů:
 • 1.Zahájení výuky – základní informace o obsahu předmětu a průběhu jeho výuky. Kulturologie. Kulturní hodnota a její ocenění. Problematika úvah transformace ROPO a reformy veřejné správy v odvětví kultury. Financování kulturních činností
 • 2.Kulturní dědictví a památková péče v České republice. Profesionální umění – hudební, výtvarné, literární, divadelní umění. Teorie a praxe soukromého hudebního vydavatelství, autorský zákon v praxi. Ekonomika církví a církevních náboženských společností.
 • 3.Masová kultura. Příčiny jejího vývoje, její postavení v dnešní společnosti. Způsoby financování masové kultury, její vyhlídky do budoucna. Veřejnoprávní a soukromí provozovatelé.Masmédia – televize, rozhlas, internet. Mediální manipulace. Budoucnost veřejnoprávních médií.
Literatura
  povinná literatura
 • HARTLEY, J. Creative Industries. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2005. 432 s. ISBN 1-4051-0147-4. info
 • The Art Newspapers - www.theartnewspaper.com
 • Journal of Cultural Economics
  doporučená literatura
 • McLuhan, M. Člověk, média a elektronická kultura. 1. vyd. Brno: Jota 2000, ISBN 80-7217-128-3
 • A handbook of cultural economics. Edited by Ruth Towse. Cheltenham: Edward Elgar, 2003. xi, 494. ISBN 1840643382. info
 • The politics of culture : policy perspectives for individuals, institutions, and communities. Edited by Gigi Bradford - Michael Gary - Glenn Wallach. New York: New Press, 2000. xiv, 364. ISBN 1565845722. info
 • Culture : policy and politics. London: Routledge, 1995. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, esej, exkurze. Důraz kladen na domácí přípravu a práci s vloženými on-line materiály.
Metody hodnocení
písemný test (alespoň 55%), písemná seminární práce (započítává se do známky), ústní zkouška Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Pokud se zapíše méně než 15 studentů, může být předmět vyučován více individuálně, příp. blokovou formou.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2021/MKV_EKKU