DSMB16 Akkadština I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Luděk Vacín, Ph.D. (přednášející), Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Luděk Vacín, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 16:00–17:40 C11, každou lichou středu 8:00–9:40 A24; a Út 15. 10. 16:00–17:40 C11, St 16. 10. 8:00–9:40 A24
Předpoklady
Pokročilá (pasivní) znalost angličtiny a/nebo němčiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy akkadského jazyka v jeho klasické, starobabylonské fázi. Po obecném uvedení do problematiky staroorientálních jazyků a akkadštiny zvláště se výuka zaměří na klínové písmo, především na monumentální a kurzivní podobu znaků, s nimiž se studenti mohou posléze v praxi nejčastěji setkávat. V následujících přednáškách si posluchači osvojí základní gramatiku i slovní zásobu a seznámí se s jednoduššími akkadsky psanými právními a epistolárními texty.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování kurzu:
- mít základní znalost klínového písma, akkadské gramatiky, vybraných textů a jejich historického i kulturního kontextu;
- schopni pracovat se složitými znakovými systémy, diskutovat o nich a interpretovat je.
Osnova
 • 1. Jazyková situace Mezopotámie, charakteristika a historie akkadštiny.
 • 2. Klínové písmo.
 • 3. Akkadská fonologie.
 • 4. Akkadská morfologie: zájmena, podstatná a přídavná jména, status constructus, předložky, pravidelné sloveso (G-kmen), přítomný čas, minulý čas prostý, rozkazovací způsob, jmenné tvary, předpřítomný čas, stativ, ventiv, podřazovací částice, zápor.
 • 5. Akkadská syntax: slovosled, prostá věta slovesná, časová souslednost, jmenná věta, vztažná věta, podmínková věta.
 • 6. Četba snadných textů v klínopisu.
Literatura
  doporučená literatura
 • Bergmann, E., Codex Ḫammurabi: Textus primigenius, Roma 1953 (3rd ed.).
 • A concise dictionary of Akkadian. Edited by Tina Breckwoldt - Jeremy Black - A. R. George - J. N. Postgate. 2nd (corr.) print. Wiesbaden: Harrassowitz, 2000. xxiv, 450. ISBN 9783447042642. info
 • Boer, R. de, Amorites in the Early Old Babylonian Period, PhD diss. Universiteit Leiden 2014.
 • Bord, L.-J. – Mugnaioni, R., L’écriture cunéiforme: syllabaire sumérien, babylonien, assyrien, Paris 2002
 • Borger, R., Mesopotamisches Zeichenlexikon, Münster 2004.
 • Caplice, R., Introduction to Akkadian, Roma 2002 (4th ed.).
 • Dossin, G., Lettres de la première dynastie babylonienne, Paris 1933.
 • Figulla, H.H., Old-Babylonian Letters, London 1963.
 • George, A.R., Babylonian and Assyrian: A History of Akkadian. In: Postgate, J.N. (ed.), Languages of Iraq, Ancient and Modern, London 2007, str. 31–71.
 • HUEHNERGARD, John. A grammar of Akkadian. 3rd ed. Winona Lake, Ind.: Eisenbrauns, 2011. xlii, 660. ISBN 9781575069418. info
 • Huehnergard, J., Key to a Grammar of Akkadian, Atlanta 1997.
 • Kraus, F.R., Altbabylonische Briefe in Umschrift und Übersetzung, Bd. 1: Briefe aus dem British Museum, Leiden 1964.
 • Labat, R. – Malbran-Labat, F., Manuel d’épigraphie akkadienne: signes, syllabaire, idéogrammes, Paris 1988 (6th ed.).
 • NOVÁKOVÁ, Nea, Lukáš PECHA a Furat RAHMAN. Základy starobabylonštiny. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 416 s. ISBN 8071849979. info
 • Soden, W. von – Röllig, W., Das akkadische Syllabar, Roma 1991 (4th ed.).
 • Soden, W. von, Der Alte Orient: Eine Einführung, Darmstadt 2006 (3rd ed.). (ang. překl. The Ancient Orient: An Introduction to the Study of the Ancient Near East, Grand Rapids 1994).
 • Sprachen des Alten Orients. Edited by Michael P. Streck. 2., überarbeitete Aufl. Darmstadt: WBV, 2006. 184 s. ISBN 353417996X. info
 • Ungnad, A. – Matouš, L., Grammatik des Akkadischen, München 1969 (5th ed.).
 • UNGNAD, Arthur. Akkadian grammar. Edited by Lubor Matouš, Translated by Harry A. Hoffner. 5th corr. ed. Atlanta, Ga.: Scholars Press, 1993. xix, 185. ISBN 1555408001. info
 • Veenhof, K.R., Altbabylonische Briefe in Umschrift und Übersetzung, Bd. 14: Letters in the Louvre, Leiden 2005.
 • WORTHINGTON, Martin. Complete Babylonian. London: Teach Yourself, 2010. xxi, 377. ISBN 9780340983881. info
Výukové metody
Výklad látky s prezentací, demonstrace přednášené látky na úryvcích z textů.
Metody hodnocení
písemná zkouška ověřující znalost gramatiky a schopnost přečíst a přeložit jednoduché akkadské texty v klínovém písmu
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DSMB16