BAX301 Estonština I pro nebaltisty

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Aino Saavaste (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 L21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Jiné omezení: Předmět není určen pro studenty oboru BALTISTIKA.
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen především prakticky, cílem je osvojení si základních jazykových dovedností. Součástí je i výklad stavby estonštiny, který by měl podpořit možnosti jazyk používat.
Výstupy z učení
Nepředpokládají se žádné předběžné znalosti jazyka. Na konci tohoto kurzu by měl student být schopen odpovídat estonsky na jednoduché otázky. Měl by mít základní přehled o estonské gramatice, rozumět textu odpovídající náročnosti a používat probranou slovní zásobu. Měl by také mít určitý přehled o estonském kulturním prostředí.
Osnova
  • Výuka probíhá prostřednictvím výkladu gramatiky, postupně čtení textů, nácviku jednoduchých konverzací, poslechů. Slovní zásoba a mluvení se procvičují ve dvojicích nebo skupinkách. Nutná je účast v hodinách, vypracovávání domácích úkolů, příprava na hodiny a absolvování průběžných nebo závěrečného testu podle pokynů učitele.
Literatura
    neurčeno
  • Lutkat, Florence-Silvia – Hasselblatt, Cornelius 1993: Estnisch Intensiv. Das Lehrbuch der estnischen Sprache. Hamburg: Bibliotheca Baltica.
  • Pesti, Mall – Ahi, Helve 2001: E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: Tea.
  • TOMINGAS, Silva. Saame tuttavaks! : Estonian for beginners. Edited by Kullo Vende. 1st ed. Tallinn: TEA, 2009. 344 s. ISBN 9789985719084. info
Výukové metody
cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
písemný test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/BAX301