CJV_D_F Francouzský jazyk pro doktorské studium

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Hanovská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (pomocník)
Garance
Mgr. Ladislav Václavík, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
( FAKULTA ( FF ))&&( TYP_STUDIA ( D ))
Pour passer cet examen ou pour le faire reconnaitre, la maitrise du francais au niveau C1 du CECR (Cadre européen commun de référence) est requise.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověřit, že student ovládá akademický jazyk minimálně na úrovni C1 SERRJ.
Výstupy z učení
- rédiger un texte académique (essai, résumé) - analyser un texte - identifier des idées clés d'un texte - discuter sur un sujet académique - expliquer les majeurs problèmes/tendances d'une discipline scientifique
Osnova
  • Il n'y a pas d´enseignements, seulement l´examen.
Literatura
  • LESCURE, Richard. Dalf C1/C2 : 250 activités. Paris: CLE International, 2007. 287 s. ISBN 9782090352320. info
  • BOULARES, Michèle a Jean-Louis FRÉROT. Grammaire progressive du français : avec 400 excercices. Paris: CLE International, 2001. 192 s. ISBN 2090338625. info
  • Oral écrit. Livret d' activités. Paris: Hachete, 1994. 127 s. ISBN 2-0102-0612-6. info
  • POISSON-QUINTON, Sylvie, Reine MIMRAN a Michèle MAHÉO-LE COADIC. Grammaire expliquée du français : niveau intermédiaire : exercices. [Paris]: Cle International, 2003. 224 s. ISBN 2090337044. info
  • LARGER, Nicole a Reine MIMRAN. Vocabulaire expliqué du français. Niveau intermédiaire. Paris: CLE International, 2004. 288 s. ISBN 2090337192. info
Výukové metody
Il n'y a pas d´enseignements, ce n´est que l'examen.
Metody hodnocení
Zkouška z cizího jazyka se skládá s písemné a ústní části.

Písemná část zkoušky má jednu z následujících podob:

A) student předloží rozšířený abstrakt na odborné téma odpovídající žánru (originální text bez citací) v rozsahu 500 až 800 slov o struktuře: 1) téma 2) současný stav a vymezení jeho nedostatečnosti 3) metodologie 4) výsledky 5) diskuze 6) bibliografie

B) student předloží teze své dizertační práce nebo její projekt (závisí na fázi studia) – v rozsahu 1000 až 1500 slovo struktuře: 1) téma, vymezení řešené problematiky a základních pojmů 2) teoretická východiska 3) shrnutí dosavadního stavu poznání/řešení 4) metodologie 5) předběžné výsledky 6) očekávané či finální výsledky 7) diskuze 8) bibliografie

C) student předloží odborný článek, který sám napsal v daném cizím jazyce pro publikování v odborném periodiku

D) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném cizím jazyce nebo absolvoval magisterské studium filologie dané jazykové oblasti.

Ústní část zkoušky má formu pohovoru a jednu z následujících podob:

A) diskuze se zkoušejícím na dané odborné téma – cca 30 minut

B) student předloží certifikát/potvrzení o přednesení příspěvku v daném jazyce na mezinárodní konferenci

C) student předloží certifikát na úrovni C1 (z obecného nebo odborného jazyka)

D) student předloží potvrzení o tom, že magisterské studium absolvoval v daném jazyce nebo absolvoval magisterské studium filologie dané jazykové oblasti.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
FRENCH FOREIGN LANGUAGE EXAM FOR FF DOCTORAL STUDENTS:
The AIM of this course is to test that the student has at least a C1 level (CEF - Common European Framework) of French in ACADEMIC WRITING and SPEAKING.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: bez výuky.
Výstupní úroveň C1 podle ERR.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CJV_D_F