UJ_SLAV03 Lektorská cvičení z ukrajinštiny II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Halyna Myronova, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Halyna Myronova, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 VP
Předpoklady
UJ_SLAV02 Lektorská cvičení I
Předpokládá se další rozvoj v komunikativních dovednostech studentů v ukrajinštině s důrazem na odstranění překážek způsobených česko-ruskou a česko-ukrajinskou (resp. rusko-ukrajinskou) interferencí v gramatické a lexikální oblasti. Cvičení zahrnují znalosti z ukrajinských kulturních reálií, čtení, výklad a překlad originálních ukrajinských uměleckých a speciálních textů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předpokládá se další rozvoj v komunikativních dovednostech studentů v ukrajinštině s důrazem na odstranění překážek způsobených česko-ruskou a česko-ukrajinskou (resp. rusko-ukrajinskou) interferencí v gramatické a lexikální oblasti. Cvičení zahrnují znalosti z ukrajinských kulturních reálií, čtení, výklad a překlad originálních ukrajinských uměleckých a speciálních textů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen komunikovat v ukrajinštině slovem i písmem na úrovni C1 dle evropského definičního rámce.
Osnova
 • Slovesa. Přítomný, minulý a budoucí čas.
 • Rozkazovací zpúsob.Rozkazovací věty.
 • Podmiňovací způsob.
 • Slovesný vid. Tvoření vidových dvojic.
 • Střídání hlásek při tvoření slovesných vidů. Užití vidu při záporu.
 • Slovesný rod.
 • Přídavná jména slovesná, příčestí, zvratná slovesa.
 • Přechodníky.
Literatura
 • Sučasna ukrajinska mova. Za red. Hryščenka A. P.: Kyjiv 1993
 • MYRONOVA, Halyna. Praktický kurs ukrajinštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 318 s. ISBN 8021026758. info
Výukové metody
Jedno dvouhodinové cvičení týdně. Pravidelný praktický nácvik ústního i písemného projevu. Doplňovací cvičení Rozšiřování slovní zásoby - překlad Rozšiřování znalostí reálií - formou referátu
Metody hodnocení
2 průběžné testy a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Ukrajinština
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období. Předmět je vyučován každoročně. Výuka probíhá každý týden The subject may be ended off the exam period. The subject is taught every year. The course takes place every week.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/UJ_SLAV03