UJ_SLAV02 Lektorská cvičení z ukrajinštiny I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Halyna Myronova, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Halyna Myronova, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předpokládá se další rozvoj v komunikativních dovednostech studentů v ukrajinštině s důrazem na odstranění překážek způsobených česko-ruskou a česko-ukrajinskou resp. rusko-ukrajinskou interferencí v gramatické a lexikální oblasti. Cvičení zahrnují znalosti z ukrajinských kulturních reálií čtení výklad a překlad originálních ukrajinských uměleckých a speciálních textů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen komunikovat v ukrajinštině slovem i písmem na úrovni B2.
Osnova
  • Podstatná jmena. Koncovky 2. pádu podstatných jmen -a, -y. Variativnost koncovek 2. pádu podstatných jmen II. skloň. typu, 5. pád podstatných jmen.
  • Číslovky. Číslovky druhové násobné zlomkové a neurčité.
  • Spojení základních číslovek se substantivy a s adjektivy.
  • Počítaný předmět při číslovkách.
  • Vyjadřování letopočtu a data.
  • Vyjadřování číselné přibližnosti.
Literatura
  • Myronova, Halyna Mychajlovna. Praktický kurs ukrajinštiny. II. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 318 s. : i. ISBN 80-210-2675-8.
Výukové metody
Jedne dvouhodinové cvičení týdně. Pravidelný praktický nácvik ústního i písemného projevu. Doplňovací cvičení Rozšiřování slovní zásoby - překlad Rozšiřování znalostí reálií - formou referátu
Metody hodnocení
2 průběžné testy + ústní přezkoušení. Výuka formou seminářů, písemný test.
Vyučovací jazyk
Ukrajinština
Navazující předměty
Informace učitele
Poznámka k ukončení předmětu: podmínkou připuštění k souborné zkoušce je zápočet z písemného testu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.