JSB252 Současný Balkán

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Pilch (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Pilch
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 G25
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává základní zeměpisnou, politicko-společenskou a kulturně-historickou charakteristiku Balkánského poloostrova jakožto svébytného evropského regionu a jeho jednotlivých zemí (Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Srbska, Kosova, Albánie, Severní Makedonie, Bulharska, Řecka a Rumunska). Studenti se seznámí s etnickou a jazykovou strukturou obyvatelstva, reáliemi uvedených zemí a jejich kulturními specifiky. Získají tak komplexní představu o celé jihovýchodní Evropě.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu se bude orientovat v moderní historii Balkánu a balkánských zemí, v přelomových dějinných událostech (především ve 20. století) na Balkáně a v rozmanité národní pospolitosti, která Balkán obývá.
Osnova
 • - Geografická a administrativně-politická charakteristika Balkánu; vymezení pojmů Balkán, Balkánský poloostrov, jihovýchodní Evropa, jazykový obraz Balkánu
 • - Historicko-kulturní charakteristika Balkánu; národy a etnické skupiny na Balkáně, náboženská mapa Balkánu
 • - Geografická, administrativně-politická, historicko-kulturní, sociální a ekonomická charakteristika Chorvatska
 • - Geografická, administrativně-politická, historicko-kulturní, sociální a ekonomická charakteristika Srbska
 • - Geografická, administrativně-politická, historicko-kulturní, sociální a ekonomická charakteristika Bosny a Hercegoviny
 • - Geografická, administrativně-politická, historicko-kulturní, sociální a ekonomická charakteristika Černé Hory
 • - Geografická, administrativně-politická, historicko-kulturní, sociální a ekonomická charakteristika Albánie
 • - Geografická, administrativně-politická, historicko-kulturní, sociální a ekonomická charakteristika Severní Makedonie
 • - Geografická, administrativně-politická, historicko-kulturní, sociální a ekonomická charakteristika Bulharska
 • - Geografická, administrativně-politická, historicko-kulturní, sociální a ekonomická charakteristika Rumunska
 • - Geografická, administrativně-politická, historicko-kulturní, sociální a ekonomická charakteristika Kosova
 • - Geografická, administrativně-politická, historicko-kulturní, sociální a ekonomická charakteristika Řecka (a Kypru)
 • - Závěrečné shrnutí
Literatura
  doporučená literatura
 • PELIKÁN, Jan, Tomáš CHROBÁK, Jan RYCHLÍK, Stanislav TUMIS, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ a Ondřej ŽÍLA. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 464 stran. ISBN 9788073086480. info
 • Strategies of symbolic nation-building in South Eastern Europe. Edited by Pål Kolstø. First published. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. xiii, 272. ISBN 9781472419163. info
 • MAZOWER, Mark. The Balkans : from the end of Byzantium to the present day. pbk ed. London: Phoenix, 2001. viii, 176. ISBN 9781842125441. info
 • CALIC, Marie-Janine. The great cauldron : a history of Southeastern Europe. Translated by Elizabeth Janik. First printing. Cambridge: Harvard University Press, 2019. 724 stran. ISBN 9780674983922. info
 • TODOROVA, Marija Nikolaeva. Imagining the Balkans. New York: Oxford University Press, 1997. xi, 257. ISBN 0195087518. info
 • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
 • HLADKÝ, Ladislav. Bosenská otázka v 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 388 s. ISBN 8021036745. info
 • RYCHLÍK, Jan a Milan PERENĆEVIĆ. Dějiny Chorvatska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 576 s. ISBN 9788071068853. info
 • PELIKÁN, Jan. Dějiny Srbska. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2005. 670 s. ISBN 8071066710. info
 • ŠÍSTEK, František. Dějiny Černé Hory. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 614 stran. ISBN 9788074224980. info
 • RYCHLÍK, Jan a Miroslav KOUBA. Dějiny Makedonie. Praha: Lidové noviny, 2003. 458 s. ISBN 80-7106-642-7. info
 • RYCHLÍK, Jan. Dějiny Bulharska. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2000. 508 s. ISBN 80-7106-404-1. info
 • HRADEČNÝ, Pavel, Ladislav HLADKÝ, Virgjil MONARI, František ŠÍSTEK a Pavla HRADEČNÁ. Dějiny Albánie. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 716 s. ISBN 9788071069393. info
 • Dějiny Rumunska. Edited by Kurt W. Treptow. Praha: Lidové noviny, 2000. 543 s. ISBN 8071063487. info
 • HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 768 s. ISBN 80-7106-192-1. info
 • KREISER, Klaus a Christoph K. NEUMANN. Dějiny Turecka. Translated by Petr Kučera. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 329 s. ISBN 9788074220128. info
Výukové metody
Přednášky, domácí příprava, diskuse v rámci přednášky.
Metody hodnocení
Výuku představují tematicky samostatné a ucelené přednášky několika odborníků balkanistů. Během ústní zkoušky musí studenti prokázat dostatečné znalosti jak o jednotlivých zemích, o nichž se během semestru přednášelo, tak i o Balkánu jakožto specifickém kulturně-historickém regionu Evropy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/JSB252