DU1707 Křesťanská ikonografie

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Zuzana Frantová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Frantová, Ph.D.
Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Frantová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní uvedení do problematiky ikonografie sakrálního umění.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat a identifikovat ikonografická témata objevující se v umění od raného středověku po současnost - zamyslet se nad důležitostí vztahu ikonografického tématu a funkce sakrálního prostoru - pracovat s ikonografickými slovníky a vyhledat další odbornou literaturou nutnou ke zpracování vybraného tématu - výsledky své práce srozumitelně a systematicky shrnout při ústní prezentaci
Osnova
 • Hlavní tematické okruhy: Základní pojmy - ikonografie a ikonologie, atribut, symbol, personifikace, alegorie, emblém • Přehled nejdůležitějších ikonografických příruček a základní literatury (viz doporučená literatura) • Literární zdroje křesťanské ikonografie - Bible (Starý a Nový zákon), životy svatých (Legenda Aurea), teologická a patristická literatura, kázání, emblematické příručky • Zpodobnění a typologie témat sakrálního umění ze Starého a Nového zákona (typologické předobrazy) • Výjevy ze života světců, příp. z církevních dějin • atributy světců • Křesťanské personifikace, alegorie a emblémy • Podrobné představení vybraných často zobrazovaných ikonografických témat od raného sředověku po současnost
Literatura
  povinná literatura
 • Legenda aurea (Orig.) : Legenda aurea [Voragine, 1998]. info
 • PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění. Translated by Lubomír Konečný. Vyd. 2., rev. Praha: Academia, 2013, 399 s. ISBN 9788020022363. info
 • Bible : Písmo svaté Starého a Nového zákona : český ekumenický překlad. 11. vyd., (9. přepr. v Čes. Praha: Česká biblická společnost, 1998, 863, 287. ISBN 8085810190. info
  neurčeno
 • Between text and language : miscellaneous studies on the history of emblematics (Souběž.) : Mezi textem a obrazem : miscellanea z historie emblematiky. info
 • LCI (Variant.) : Lexikon der christlichen Ikonographie. Bd. 1, Allgemeine Ikonographie., A-Ezechiel : Lexikon der christlichen Ikonographie. Bd. 2, Allgemeine Ikonographie., Fabelwesen-Kynokephalen : Lexikon der christlichen Ikonographie. Bd. 3, Allgemei. info
 • BÜTTNER, Frank a Andrea GOTTDANG. Einführung in die Ikonographie : Wege zur Deutung von Bildinhalten. 2., durchgesehene Aufl. München: C.H.Beck, 2009, 304 s. ISBN 9783406535796. info
 • TELESKO, Werner. Einführung in die Ikonographie der barocken Kunst. Wien: Böhlau Verlag, 2005, 286 s. ISBN 3205825283011. info
 • STRATEN, Roelof van. Einführung in die Ikonographie. 2., überarbeitete Aufl. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1997, 165 s. ISBN 3496011610. info
 • NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. 3. vyd. Praha: Kalich, 1992, s. 771-139. ISBN 8090088112. info
 • WAAL, H. van de. Iconclass : an iconographic classification system. Edited by Leendert Couprie - E. Tholen - G. van Caspel-Vellekoop. Amsterdam: North-Holland publishing company, 1981, ix, 231. ISBN 0444855432. info
 • SACHS, Hannelore, Ernst BADSTÜBNER a Helga NEUMANN. Christliche Ikonographie in Stichworten. Leipzig: Koehler & Amelang, 1980, 384 s. info
Výukové metody
Přednáška kombinovaná se seminářem, 1,5 hod týdně
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní prezentací • Předpokladem pro závěrečné hodnocení je zpracování vybraného tématu formou: 1.) písemného abstraktu, 2.) konzultace a 3.) ústní prezentace v rámci semináře. Dále je požadováno úspěšné složení zkoušky v podobě písemného testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.