BA_05 Starší dějiny baltického prostoru

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A. (přednášející)
Garance
Halina Beresnevičiúte Nosalova, Ph.D., M.A.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 B2.32
Předpoklady
Cyklus je primárně určen studentům prezenčního studia baltistiky, jako volitelný předmět je však otevřen každému zájemci mimo obor.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit nejdůležitější etapy a specifika vývoje dějin baltského prostoru od středověku po novověk.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětů schopen: - popsat tendence historického vývoje ve východním Pobaltí v době evropského středověku; - vysvětlit etnogenezi pobaltských národů, vzniku státních útvarů a formování stavovské společností v baltickém prostoru; - podat výklad o nejdůležitějších historických středověkých pramenech, vztahujících se k regionu; - interpretovat historický vyvoj baltického regiónu v kontextu evropského středověku a zároveń identifikovat specifika vývoje východního Pobaltí.
Osnova
 • 1) Baltové a (Ugro)Finové mimo křesťanskou Evropu (do X. století). 2) Křesťanská Evropa do X. století: protiklad Východu a Západu. 3) Střední Evropa X. a XI. století: počátky českého, polského a uherského státu. 4) Severní Evropa IX. až XI. století: vikingská expanse. 5) Evropa a Středomoří XI. až XIII. století: rytířské řády. 6) Východní Pobaltí (od Prus po Finsko) v X. až XIII. století: pronikání křesťanství. 7) Řádová území v Prusích a v Livonsku. Vznik litevského státu. 8) Velké politické projekty XIV. století. Spojení Litvy s Polskem. 9) Protestantismus. Úpadek a sekularizace řádových území. 10) Písemnictví Litevského velkoknížectví.
Literatura
  povinná literatura
 • BERESNEVIČIŪTĖ-NOSÁLOVÁ, Halina. Litva. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 190 s. ISBN 8072773003. info
 • JUTIKKALA, Eino a Kauko PIRINEN. Dějiny Finska. Translated by Lenka Fárová. Praha: Lidové noviny, 2001. 408 s. ISBN 80-7106-406-8. info
 • ŠVEC, Luboš, Vladimír MACURA a Pavel ŠTOL. Dějiny pobaltských zemí. Praha: Lidové noviny, 1996. 423 s. ISBN 80-7106-154-9. info
  doporučená literatura
 • Jagellonské dědictví : kapitoly z dějin středovýchodní Evropy. Edited by Maciej Ruczaj, Translated by Rita Lyons Kindlerová. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2012. 234 s. ISBN 9788073252748. info
 • DVORNÍK, František. Zrod střední a východní Evropy : mezi Byzancí a Římem. Translated by Petr Slunečko. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 2008. 525 s. ISBN 9788072601950. info
 • LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Vyd. 2., Ve Vyšehradu 1. Praha: Vyšehrad, 2005. 702 s. ISBN 8070218088. info
Výukové metody
Přednášky, prezentace referátů, aktivní účast na diskusích, četba.
Metody hodnocení
1. Možnost: Referát na zadané téma podle doporučené historické literatury anebo historického pramene, a jeho prezentace na předepsané hodině: (maximálně 5 bodů), aktivita v seminární diskusi (maximálně 5 bodu) a závěrečná zkouška: písemná odpověď na zadané 1 téma z 3 (maximálně 5 bodů). 2. Možnost: Aktivita v seminární diskusi (maximálně 5 bodu) a závěrečná zkouška: písemná odpověď na 3 zadané témata (maximálně 10 bodů). 3. Možnost jen pro předem omluvené studenty na studijních pobytech: Zpracování povinné četby a referátní literatury k 3 vybraným tématům (10 str. každé) a závěrečná zkouška: písemná odpověď na 3 zadané témata. Minimální počet bodu: 12.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/BA_05