KSCA203 Fonetika čínštiny

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Yu-Min Chang, MA (cvičící)
Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Yu-Min Chang, MA
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KSCA203/01: Čt 12:00–13:40 C31, kromě Čt 16. 11., Z. Pospěchová
KSCA203/02: Čt 8:00–9:40 C31, kromě Čt 16. 11., Z. Pospěchová
KSCA203/03: St 12:00–13:40 C32, kromě St 15. 11., Z. Pospěchová
Předpoklady
Není vyžadována žádná předchozí znalost.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo program čínská studia je vyloučen.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:
osvojit si základní teoretické znalosti o výslovnosti čínštiny;
zvládnout vyslovovat čínské slabiky a víceslabičné kombinace;
poslechem rozpoznávat čínské slabiky a víceslabičné kombinace;
zapsat čínskou slabiku latinkou (v transliteraci pinyin)
mít základní informace o fonetice a fonologii
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student: - mít základní teoretické znalosti o fonetice a fonologii moderní čínštiny - schopen zapsat čínské slabiky v transkripci pinyin - detekovat poslechem čínské slabiky a jejich kombinace - schopen vyslovovat čínské slabiky a jejich kombinace
Osnova
 • A. Základní charakteristika čínského fonetického systému
 • 1. struktura slabiky v čínštině (iniciála a finála: mediála, centrála, terminála)
 • 2. základní poznatky o tónovém systému čínštiny, charakteristika a průběh jednotlivých tonémů, atonická slabika
 • 3. pinyin jako základní transliterace čínštiny do latinky
 • B. Základní nácvik výslovnosti
 • 1. nácvik výslovnosti iniciál
 • 2. nácvik výslovnosti finál
 • 3. četba tabulky čínských slabik
 • C. Pinyin
 • 1. srovnání oficiální čínské transliterace pinyin a českého standardního přepisu čínštiny
 • 2. odlišnosti v zápisu iniciál a finál
 • 3. pravidla zápisu transkripcí pinyin
 • D. Nácvik výslovnosti a zápisu čínštiny
 • 1. nácvik výslovnosti a zápisu sylabémů v izolované výslovnosti
 • 2. spojení dvou a více slabik
 • 3. spojení slabiky s tonémem s následující slabikou atonickou
 • 4. rozmanitost výslovnosti finál
 • (transformace finál, erizace, další fonetické jevy)
Výukové metody
přednášky, cvičení výslovnosti skupinové i individuální, průběžné psané testy
Metody hodnocení
závěrečný psaný test (pinyinový zápis, minimální úspěšnost 80%)
podmínkou úspěšného absolvování kurzu je i docházka - je povolena 1 neomluvená absence v průběhu semestru
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači Čínských studií povinně zapisují v 1. semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/KSCA203