LJ958 Samostatná četba pro učitelské studium

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti musí během studia přečíst vybraná díla v originále a v překladu. Schopnost porozumět originálním textům, správně je číst a interpretovat se ověřuje v rámci předmětu Samostatná četba pro učitele a u státní závěrečné zkoušky (C. Plinius Secundus, L. Annaeus Seneca, S. Propertius, Albius Tibullus, C. Valerius Catullus, Cornelius Tacitus, Q. Horatius Flaccus, Isidor ze Sevilly, Carmina Burana, Caesarius z Heisterbachu, Jan Ámos Komenský).
Výstupy z učení
Studenti jsou schopni porozumět předepsaným pasážím (viz osnova) z textů C. Plinia Secunda, L. Annaea Seneky, S. Propertia, Albia Tibulla, C. Valeria Catulla, Isidora ze Sevilly, sbírky Carmina Burana, Caesaria z Heisterbachu, Jana Ámose Komenského, přeložit je do češtiny a komentovat je z jazykového i věcného hlediska. Ověřuje se rovněž sečtělost v českých překladech vybraných autorů (viz osnova).
Osnova
 • Četba a překlad předepsaných pasáží:
 • L. Annaeus Seneca. Epistulae ad Lucilium 1, 16, 47.
 • C. Plinius Secundus. Epistulae I 1,9; VI 16, 20 IX 6, 36; X 1, 2, 37, 38, 96, 97.
 • S. Propertius I 1, 3, 18; III 21, 22; IV 7, 11
 • Albius Tibullus I 1, 3 ,10; II 2; IV 7,9, 11
 • C. Valerius Catullus 5, 11-14, 17, 21, 24, 31-43 46-52, 62, 66, 70-75, 83, 84, 87, 92-93, 109
 • Carmina Burana 10, 11, 75, 76, 219
 • Isidor ze Sevilly: Etymologiae VI, 3-14, XII 1-3
 • Caesarius z Heisterbachu: Dialogus miraculorum, 1 distinkce dle vlastního výběru
 • Jan Ámos Komenský: Didactica magna, kap. 12, 20-22.
 • Práce se slovníky, komentáři a gramatikami.
 • Jazyková analýza textu.
 • Povědomí o historických souvislostech děl.
 • Četba v překladu:

  Řecká lyrika: Stiebitz; Kallimachos; Apollónios Rhodský: Argonautika; Řečtí bukolikové (Theokritos, Moschos, Bión); Komedie pro všední den: Menandros (jedna komedie); Epiktétos: Rukověť či Marcus Aurelius: Hovory k sobě; Polybios: Dějiny II (druhý díl ve vydání Antické knihovny); Lúkiános: Šlehy a úsměvy (dvě menippské satiry dle vlastního výběru); Longos: Dafnis a Chloé; Nový zákon (jedno evangelium); Starý zákon (Genesis, Kniha moudrosti);

  Římská lyrika: výbor, Ferdinand Stiebitz (autoři císařského období); Sbohem, starý Říme: výbor, Eva Stehlíková; Horatius: Vavřín a réva (Odeon); Persius: satiry 1, 5, 6; Lucanus: Farsalské pole (1. a 6. kniha); Seneca: Faidra, Medea, O duševním klidu (některé z pojednání obsažených v tomto svazku Antické knihovny), Apokolokyntóza; Petronius: Satirikon; Tacitus: Annály; Quintilianus: Základy řečnictví (1., 2. a 10. kniha); Apuleius: Osel, Apologie aneb vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví; Iuvenalis: satira 1 a 4; Martialis: Posměšky a jízlivosti (přel. Radovan Krátký); Plinius: (1,20; 3,9/21; 4,14/15/27; 5,10; 6,16/20/21/32; 7,5/9/17; 8,7; 9,10/14; celá 10. kn.); Phaedrus: výběr z bajek přítomných ve výboru Václava Bahníka Svět ezopských bajek; Boëthius: Filozofie utěšitelkou; Ammianus Marcellinus (kn. 15, 16, 22);Augustinus: Vyznání.

  Einhardus: ... a neuniknout budoucímu věku, přel. P. Daniš, Praha 1999; Petr Alfonsi: Disciplina clericalis – Výchova žáků, přel. E. Mendelová, 1997; Kosmova kronika; Kristiánova legenda : život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily, Praha 2012; Karel IV.: Vlastní životopis; Klaret: Ptačí zahrádka; Bohuslav Balbín: Krásy a bohatství české země, přel. H. Businská, 1986 (s. 49-209, 283-303); Apoštol míru J. A. Komenský. Praha 1949 (cca 100 stran); Dante Alighieri: O rodném jazyce. Praha 2004 (s. 51-79); Živá tvář Erasma Rotterdamského. Praha 1985 (s. 95-270)

Literatura
  doporučená literatura
 • SENECA. Tutte le opere : dialoghi, trattati, lettere e opere in poesia. Edited by Giovanni Reale - Monica Natali - Aldo Marastoni - Ilaria Ramelli. IV edizione. Milano: Bompiani, 2013. cxxiv, 150. ISBN 9788845290732. info
 • Selected Letters. Edited by Lucius Annaeus Seneca - Elaine Fantham. Oxford: Oxford University Press, 2010. xlii, 314. ISBN 0199533210. info
 • SENECA. Seneca : selected philosophical letters. Translated by Brad Inwood. 1st pub. in pbk. Oxford: Oxford University Press, 2010. xxiv, 409. ISBN 9780199575626. info
 • CAESARIUS DE HEISTERBACH. Dialog über die Wunder. Edited by Horst Schneider - Nikolaus Nösges. Turnhout: Brepols publishers, 2009. viii s. ISBN 9782503532202. info
 • CAESARIUS DE HEISTERBACH. Vyprávění o zázracích : středověký život v zrcadle exempel. Translated by Jana Nechutová. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2009. 362 s. ISBN 9788070219805. info
 • Carmina Burana : lateinisch/deutsch. Edited by Günter Bernt. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2006. 352 s. ISBN 3150087856. info
 • ISIDOR ZE SEVILLY. Etymologie. Edited by Jana Nechutová, Translated by Jana Malá. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2004. 252 s. ISBN 8072980998. info
 • ISIDOR ZE SEVILLY. Etymologie. Edited by Jan Kalivoda, Translated by Daniel Korte. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2004. 335 s. ISBN 8072981013. info
 • CATULLUS, Gaius Valerius. Veršíky a verše. Translated by Dana Svobodová - Zdeněk Hron - Jiří Žáček. V tomto uspořádání 1. vy. Praha: BB art, 2001. 156 s. ISBN 8072576003. info
 • SENECA. Briefe an Lucilius über Ethik. Edited by Franz Loretto. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2000. 134 s. ISBN 3150093759. info
 • SENECA. Briefe an Lucilius über Ethik. Edited by Heinz Gunermann. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1999. 151 s. ISBN 3150093740. info
 • TIBULLUS, Albius. Albii Tibulli aliorumque Carmina. Edited by Georg Luck. Ed. altera. Stutgardiae: in aedibus B.G. Teubneri, 1998. xliii, 117. ISBN 3519118645. info
 • SENECA, Lucius Annaeus. Lettres a Lucilius :sur l'amitié, la mort et les livres. Edited by Pierre Miscevic. Paris: Presses Pocket, 1990. 210 s. ISBN 2-266-03399-9. info
 • CATULLUS, Gaius Valerius. C. Valerius Catullus. Edited by Wilhelm Kroll. Siebte Auflage. Stuttgart: B.G. Teubner, 1989. xii, 318. ISBN 3519240017. info
 • PLINIUS. Dopisy. Translated by Ladislav Vidman. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1988. 387 s. URL info
 • Carmina Burana : Texte und Übersetzungen. Edited by Benedikt Konrad Vollmann - Peter Diemer - Dorothea Diemer. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1987. 1415 s. ISBN 3618661452. info
 • KOMENSKÝ, Jan Amos. Johannis Amos Comenii opera omnia. Edited by Eva Kamínková. Vydání 1. Praha: Academia, 1986. 563 stran. URL info
 • SENECA. Další listy Luciliovi. Edited by Eva Kuťáková, Translated by Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1984. 332 s. info
 • Carmina burana. Edited by Wilhelm Meyer - Alfons Hilka - Otto Schumann. 2., unveränderte Aufl. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1978. xvi, 112. ISBN 3533007804. info
 • Carmina burana. Edited by Wilhelm Meyer - Alfons Hilka - Otto Schumann. 2. Aufl. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1971. xvi, 315. ISBN 3533007812. info
 • SENECA. Výbor z listů Luciliovi. Translated by Bohumil Ryba. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1969. 282 s. URL info
 • CATULLUS, Gaius Valerius, Sextus PROPERTIUS a Albius TIBULLUS. Triumvirové lásky. Translated by Otakar Smrčka - Rudolf Mertlík. 1. vyd. v SNKLU. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. 335 s. URL info
 • PROPERTIUS, Sextus. Elegie. Translated by Vladimír Šrámek. Praha: Mladá fronta, 1962. info
 • CATULLUS, Gaius Valerius. Básně. Translated by Josef Stáhlík. Praha: Mladá fronta, 1959. info
 • SENECA. Z dopisů Senekových. Translated by Jiřina Popelová. V Praze: Melantrich, 1946. 115 s. URL info
 • KOMENSKÝ, Jan Amos. Johannis Amos Comenii Opera omnia. Edited by Josef Hendrich. Vyd. 2. V Brně: Ústřední spolek Jednot učitelských na Moravě, 1938. 324 s. URL info
 • PLINIUS. C. Plini Caecili Secundi Epistolarum libri novem ; Epistolarum ad Traianum liber ; Panegyricus. Edited by Mauriz Schuster. Lipsiae: B.G. Teubner, 1933. info
 • Carmina Burana. Bd. 2, Kommentar. [H.] 1, Einleitung : (die Handschrift der Carmina Burana), die moralisch-satirischen Dichtungen. Edited by Alfons Hilka - Otto Schumann. Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, 1930. info
Výukové metody
Předmět se nevyučuje. Samostatná četba vybraných pasáží, používání slovníku a dalších pomůcek, v případě potřeby konzultace s vyučujícím.
Metody hodnocení
Znalost textu se dokládá překladem vybraných pasáží z latiny do češtiny a jejich jazykovým a věcným komentářem. Zkoušení je ústní, studenti mají čas na přípravu překladu. Zkoušení probíhá během zkouškového období i během semestru (v takovém případě je nutné se domluvit osobně nebo e-mailem).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.