AR2B77 Německé novogotické písmo

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 B2.24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 17/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je osvojení si dovednosti četby textů psaných novogotickým písmem období 16. – 20. století. Důraz bude kladen především na praktickou stránku četby vybraných pramenů.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- provést transliteraci či transkripci nejběžnějších typů novogotických písem;
- přečíst písmo nejčastějších typů archiválií od 16. do 20. století;
- rozvádět zkratky a používat základní paleografické příručky.
Osnova
  • 1. Charakteristika novogotického písma, zásady přepisu textů;
  • 2. – 11. četba a přepis ukázek z období 16.–20. století;
  • 12. transkripce vybraného textu.
Literatura
  • HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ a Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. 3. opravené a doplněné vy. Jinočany: H & H, 2002. 544 stran. ISBN 8073190044. info
  • KAŠPAR, Jaroslav. Soubor statí o novověkém písmu. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1993. 213 s. ISBN 807066679X. info
  • Paleografická čítanka. Edited by Eva Kamínková - Alena Šimečková - Zdeňka Hledíková - Jaroslav. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 278 s. info
  • Paleografická čítanka. Edited by Zdeňka Hledíková - Jaroslav Kašpar. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 131 s. URL info
  • KAŠPAR, Jaroslav. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. Vyd. 2., přeprac. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 291 s. info
Výukové metody
Seminář založený na aktivní účasti studentů (četba textů).
Metody hodnocení
Zápočet bude udělován na základě docházky a závěrečného přepisu vybraného textu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/AR2B77