HV_794 Projekt diplomové práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
8 hodiny individuální konzultace. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Projekt diplomové práce si studenti zapisují ideálně v 5. semestru studia, a to v součinnosti s budoucím vedoucím diplomové práce. Jeho souhlas je nezbytný k udělení zápočtu.
Výstupy z učení
Student bude schopen definovat téma své diplomové práce.
Osnova
  • Výběr tématu a domluva s budoucím vedoucím práce.
Literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
K úspěšnému hodnocení je třeba formulovat téma práce a domluvit se s budoucím vedoucím.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HV_794