DISBS03 Heuristický seminář

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/7. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Předpoklady
DISB008 Souborná zkouška po 1. ročníku || DVB007 Souborná zkouška po 1. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář se zaměřuje na heuristiku nejen z teoretického pohledu jako na nástroj divadelní historigrafie, ale také nabízí konkrétní metodologické využití heuristiky jako metody. Praktická část semináře se zaměřuje na výzkum českých poloprofesionálních a ochotnických spolků od konce 19. století do cca 50. let 20. století, jež působily na území města Brna.
Výstupy z učení
Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/na:

- osvojit si metodiku práce s archivním materiálem;
- orientovat se v archivních fondech;
- orientovat se v teorii heuristiky a základních modelech divadelní historiografie
- aplikovat znalost heuristických metod během výzkumu konkrétních divadelních souborů;
- vyhledávat samostatně materiál v archivních fondech;
- porozumět kontextu a vývoji divadelní sítě v Brně v období od konce 19. století do 50. let 20. století;
- vytvářet pracovní rešerše archivního materiálu a výslednou kartu souboru;
Osnova
 • 1. 15. 2. Organizační setkání - představení předmětu a harmonogramu výuky
 • 2. 22. 2. Heuristika - koncepty, metodologie, nástroje, využití (přednáška)
 • 3. 1. 3. Metodologie divadelní historiografie I (přednáška + diskuze nad texty)
 • 4. 8. 3. Metodologie divadelní historiografie II (přednáška + diskuze nad texty)
 • 5. 15. 3. Fondy Moravského zemského archivu a Archivu města Brna
 • 6. 22. 3. Návštěva MZA nebo AMB (bude upřesněno)
 • 7. 29. 3. Ochotnické a poloprofesionální divadlo v Brně (od konce 19. stol. do 50. let 20. stol.)
 • 8. 5. 4. Divadelní síť v Brně, rozdělení jednotlivých souborů (karta souboru, metodologie výzkumu)
 • 9. 12. 4. Návštěva MZA nebo AMB
 • 10. 19. 4. Výzkum, seminář není
 • 11. 26. 4. Výzkum, seminář není
 • 12. 3. 5. Prezentace dosavadních výsledků výzkumu
 • 13. 10. 5. Výzkum, seminář není
 • 14. 17. 5. Prezentace pracovních verzí karet souboru
 • Harmonogram je pracovní a orientační, může doznat změn. O případných změnách budou studenti informováni na prvním setkání.
Výukové metody
přednáška, seminární diskuze, rešerše, výzkum v archivu
Metody hodnocení
Zpracování a prezentace archivních rešerší a výsledné karty souboru. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2023.