LJ209 Četba snadných textů ze středověké latiny

Filozofická fakulta
podzim 2022

Předmět se v období podzim 2022 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Základní znalost klasické latiny na úrovni dvou nebo tří semestrů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět poskytuje studentům příležitost číst i se základními znalostmi gramatiky originální latinské texty. Zároveň je uvádí do středověké latiny, která je důležitá pro přístup k pramenům naší historie a kultury.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- přečíst a přeložit snadný originální středolatinský text (výběrově: kronika, legenda, kázání, visio, hymnus, sekvence, epos, listina, list, exemplum, kratší úsek odborného traktátu);
- postihnout zvláštnosti středověké latiny v grafice, morfologii a stylu.
Osnova
 • l. Charakter středověké latiny.
 • 2. Exemplum.
 • 3. Kronika, anály.
 • 4. Kázání.
 • 5. List (dopis), visio.
 • 6. Legenda.
 • 8. Hymnus, sekvence.
 • 9. Světská lyrika, "vagantská" poezie.
 • 10. Rytířský a zvířecí epos.
 • 11. Listina, krátké pasáže z odborného traktátu.
Literatura
  neurčeno
 • Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech. Edited by Lucie Doležalová - Michal Dragoun - Jan Ctibor. Vydání první. V Praze: Scriptorium, 2017. 355 stran. ISBN 9788088013501. info
 • "Ohrfeigen gegen Barzahlung" und viele andere lateinische Geschichten aus Antike, Mittelalter und Neuzeit : Texte für die Übergangslektüre. Edited by Manfred Fuhrmann - Joachim Klowski. 1. Aufl. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 2000. 32 s. ISBN 312654410X. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Texty ke cvičením ze středověké latiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 87 s. ISBN 8021010584. info
 • ZACHOVÁ, Jana. Cvičebnice latiny pro posluchače historických oborů. Jinočany: H & H, 1992. ISBN 80-85467-05-4. info
 • KAMÍNKOVÁ, Eva. Výbor středověkých latinských textů. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení v celkové délce 1,5 hodiny týdně.
Metody hodnocení
Podmínky pro udělení zápočtu: ústní pohovor, při kterém student prokáže schopnost přeložit snadný středolatinský text a popsat základní specifika středověké latiny. Povinnost navštěvovat výuku stanovena.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/LJ209