XS093 Pedagogická činnost s nadanými žáky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Eva Klimecká, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Eva Klimecká, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 6. 10. 8:00–18:50 PBZ,01031a, Pá 13. 10. 8:00–18:50 PBZ,01031a
Předpoklady
Mezi předpoklady předmětu patří základní znalosti z pedagogiky, obecné didaktiky a pedagogické psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/14, pouze zareg.: 0/14, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/14
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pedagogická činnost s nadanými žáky navazuje na pedagogické a psychologické poznatky, které byly osvojeny v předcházejících fázích studia. Seminář seznámí studenty s klíčovými koncepcemi talentu a nadání. Dále se zaměří na identifikaci nadaných dětí a jejich následovnou péči na základních školách.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - definovat základní pojmy vztahující se ke vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. - zhodnotit legislativní a vzdělávací systém žáků nadaných a mimořádně nadaných. - aplikovat postupy pro pedagogickou diagnostiku nadání a pedagogickou práci s žáky nadanými. - navrhnout podpůrné didaktické materiály pro nadané žáky. - realizovat a ověřit podpůrné edukační prostředky pro nadané žáky. - aplikovat strategie inkluzivního vzdělávání ve třídě základní školy.
Osnova
 • - Vývoj problematiky nadání. - Pojmy nadání a talent, modely nadání, legislativní ukotvení problematiky. - Metody identifikace nadání a talentu žáka na 1. stupni základní školy. - Osobnost nadaného žáka v oblasti kognitivní, afektivní a psychomotorické. - Specifické výchovně vzdělávací potřeby nadaných žáků na 1. stupni základní školy. - Modifikace kurikula nadaných žáků v oblasti výchovně vzdělávacích cílů, edukačních metod, edukačního prostředí a evaluace, včetně autoevaluace. - Inkluzivní vzdělávání nadaného žáka v podmínkách běžné třídy základní školy. - Učitel nadaného žáka.
Literatura
 • MACHŮ, E. Identifikace a vzdělávání nadaných žáků. Brno, MSD, 2005, v tisku.
 • HADJMOUSSOVÁ, Z. Intervence. Pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: UK, 2004. ISBN 80-7290-146-X
 • HADJMOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. Diagnostika. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Praha:UK, 2002. ISBN 80-7290-101-X
 • LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: IRIS, 2001. ISBN 80-89018-53-X
 • MERTIN, V., GILLNEROVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-799-X
 • DOČKAL, V. Zaměřeno na talenty aneb Nadání má každý. Praha: Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-840-3
 • DOČKAL, V. Psychológia nadania. Bratislava: SPN, 1987.
 • DACEY, J.S., LENNON, K.H. Kreativita. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7169-903-9
 • JURÁŠKOVÁ, J. Základy pedagogiky nadaných. Pezinok: Formát, 2003. ISBN 80-89005-11-X.
 • MACKINTOSH, N. J. IQ a inteligence. Praha: GRADA, 2000. ISBN 80-7169-9489
 • MÖNKS, F. J., YPENBURGOVÁ, I. H. Nadané dítě. Praha:GRADA, 2002. ISBN 80-247-0445-5.
 • MUSIL, M. Talenty cez palubu. Bratislava: Smena, 1989.
 • HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Praha: UK, 2005. ISBN 80-7290-213-X
Výukové metody
Metody frontální výuky, skupinová práce, výuka v terénu, výuka simulující reálné prostředí, flipped learning, blended learning, problem-based learning, case-based learning.
Metody hodnocení
1. Zpracování přípravy na vyučovací hodinu, ve které se ocitá nadaný žák (libovolné téma). 2. Vytvoření portfolia s návrhy na individuální aktivity z libovolného oboru pro nadaného žáka (hlavolamy, křížovky, rébusy, dvojí zadání, gradované úkoly).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/XS093