KR016 Klasická řečtina pro neoborové studenty IV

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Steklá, Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 B2.21, kromě Út 16. 4.
Předpoklady
KR015 Klasická řečtina III
Gramatika probraná v předmětech KR013-15.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pokračování výkladu normativní mluvnice attického dialektu staré řečtiny. Cílem kurzu je dokončit přehled starořecké slovesné morfologie a shrnout základy syntaxe tak, aby se student byl schopen s gramatikou a slovníkem orientovat v jakémkoli originálním textu klasického a poklasického období. Dalším cílem je podat ucelený přehled vývoje řeckého jazyka ilustrovaný na ukázkách textů z různých období.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti:
- mít komplexní přehled o jmenné i slovesné morfologii;
- mít základní přehled o syntaxi: infinitivních i participiálních konstrukcích, realizacích vedlejších vět;
- rozumět významu slovesných způsobů (konjunktiv, optativ);
- rozumět vývoji řeckého jazyka od mykénštiny po současnost;
- schopni číst se slovníkem a dalšími pomůckami originální řecký text.
Osnova
 • 1. Optativ.
 • 2. Aorist plynných sloves.
 • 3. Prostokmenný aorist.
 • 4. Perfektní kmen, reduplikace.
 • 5. Atematická slovesa.
 • 6. Přehled větné syntaxe.
 • 7. Vývoj řečtiny od mykénštiny po současnost.
Literatura
  povinná literatura
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Online. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. [citováno 2024-04-23] info
 • LIDDELL, Henry George a Robert SCOTT. Mega lexikon tés ellénikés glóssés : metafrasthen ek tés agglikés eis tén Ellénikén.. Online. Athénai: Ekdotés-Ióannés Siderns, 2001. 811 s. ISBN 9600802173. [citováno 2024-04-23] info
  doporučená literatura
 • SMYTH, Herbert Weir. Greek Grammar. Online. Harvard University Press, 2002. ISBN 0-674-36250-0. [citováno 2024-04-23] info
 • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. Online. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. [citováno 2024-04-23] info
  neurčeno
 • RODRÍGUEZ ADRADOS, Francisco. A history of the Greek language : from its origins to the present. Online. Leiden: Brill, 2005. xix, 345. ISBN 9004128352. [citováno 2024-04-23] info
 • HORROCKS, G. A History of the Language and its Speakers. Online. London - New York, 1997, [citováno 2024-04-23] info
Výukové metody
Výklad gramatiky, gramatická cvičení (morfologická analýza, určování vedlejších vět). Komentovaná četba delších úryvků řeckých textů různých autorů z různého časového období (Xenofón, Lýsiás, Pausániás, Nový zákon, Lúkiános, egyptské papyry). Je vyžadována domácí příprava zadaných textů.
Metody hodnocení
Zkouška probíhá písemnou formou, student přeloží s pomocí slovníku a gramatiky úryvek neznámého originálního textu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/KR016