DISB015 Příprava dokumentace pro závěrečnou práci (4. semestr)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Margita Havlíčková (cvičící)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ilona Horváthová (cvičící)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
DVBZ001 Souborná zkouška po 1. ročníku && DVBP04 Divadlo v dějinách II || DVB002 Metodologie studia divadla && DVB007 Souborná zkouška po 1. ročníku || DISB002 Úvod do divadelních studií && DISB008 Souborná zkouška po 1. ročníku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenta s problematikou psaní odborného textu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student/ka schopen/na:

- vybrat téma své diplomové práce;
- vysvětlit metodologii tvorby své diplomové práce;
- charakterizovat základní literaturu a prameny
- formulovat strukturu své diplomové práce
- zdůvodnit zvolené téma své diplomové práce.
Osnova
 • 1. Upřesnění tématu
 • 2. Harmonogram práce
 • 3. Osnova diplomové práce
 • 4. Bibliografické práce
 • 5. Sběr materiálů
 • 6. Zpracování literatury
 • 7. Vypracování tezí
 • 8. Rešerše
 • 9. Kritické zhodnocení literatury
 • 10. Poznámkový aparát
 • 11. Diskuze
 • 12. Závěr
Literatura
  doporučená literatura
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
Výukové metody
2 hodiny cvičení; Prezentace jednotlivých témat, domácí práce. Individuální konzultace 1 x týdně po dohodě.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za zpracování dokumentace a její prezentaci.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DISB015