DVBP04 Divadlo v dějinách evropské kultury II

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus 3 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Margita Havlíčková (přednášející), doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:30–14:05 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenta s dějinami divadla v kontextu evropské kultury v 17. – 20. století. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: identifikovat základní rysy evropských kulturních epoch; interpretovat stylotvorné činitele daných kulturních epoch; pojmenovat pozici divadla v kontextu kultury daného období; vysvětlit společenskou funkci divadla v daných obdobích.
Osnova
  • 1. Úvod, 2. baroko – velké jeviště světa, 3. barokní divadlo, 4. divadlo v osvícenství, 5. divadlo vrcholného romantismu, 6. divadlo Meiningenských; nástup realismu, 7. bástup moderny, 8. velká divadelní reforma, 9. divadlo mezi dvěma válkami, 10. proměny divadla po roce 1945 I., 12. proměny divadla po roce 1945 II., 13. závěr.
Literatura
  • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Translated by Milan Lukeš. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2008, 948 s. ISBN 9788070082256. info
  • BLAHNÍK, Vojtěch Kristián. Světové dějiny divadla. Praha: Aventinum, 1929, xiv, 622. info
Výukové metody
Teoretická příprava - přednáška (2 hodiny týdně), diskuse. Individuální příprava - četba zadaných textů. Přednáška je realizována v českém jazyce.
Metody hodnocení
Závěrečný test nebo/a ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2014/DVBP04