DVB002 Úvod do divadelních studií

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (přednášející), doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základní metodologií oboru a základní literaturou, terminologií, institucemi aj. Kurz je vypisován pouze pro 1. ročník oboru teorie a dějiny divadla a je povinným předmětem oboru. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními východisky teatrologické práce a umožnit jim úvodní vhled do problematiky oboru. Na konci tohoto kurzu bude student schopen orientovat se v základech teorie divadla a aplikovat tyto teorie. Studenti budou seznámeni s hlavními vývojovými tendencemi dramatu a s proměnami struktury a výstavby dramatického textu, k nimž docházelo v jednotlivých etapách dějin divadla. Součástí předmětu jsou exkurze do divadelních archivů a seznámení s databázemi.
Osnova
 • 1. Úvod. Co je divadlo (Jak se dělá divadlo) 2. Provoz divadla, pojmy. 3. Divadelní věda – co je a čím vším může být 4. Divadelní věda – historie, vývoj, předmět zkoumání, metodologie 5. Divadelní literatura: návštěva knihovny, odborné publikace(historie a teorie) 6. Divadelní literatura: divadelní periodika, databáze 7. Základní pravidla psaní odborného textu. Obsah, forma, struktura. 8. Základní formální náležitosti práce, bibliografická norma. 9. Divadelní instituce a archivy. Práce s archivním materiálem. Brněnské archivy (Oddělení dějin divadla MZM, MZA, Archiv města Brna) 10. Osobnosti divadelní vědy I. 11. Osobnosti divadelní vědy II. 12. Závěrečný test.
Literatura
  povinná literatura
 • BERNÁTEK, Martin, David DROZD a Šárka HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ. Úvod do teorie divadla : vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 61 s. ISBN 9788021067660. info
 • Základní pojmy divadla : teatrologický slovník. Edited by Petr Pavlovský. 1. vyd. Praha: Libri, 2004, 348 s. ISBN 8072581716. info
 • PAVIS, Patrice. Divadelní slovník : [slovník divadelních pojmů]. Edited by Daniela Jobertová - Anne Ubersfeld. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2003, 493 s. ISBN 8070081570. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie. 2. vyd., (v Panoramě 1.). Praha: Panorama, 1986, 412 s. info
 • ZÁVODSKÝ, Artur a Zdeněk SRNA. Úvod do divadelní vědy : (teatrologie). 2., rozš. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1972. info
  doporučená literatura
 • VODIČKA, Libor. Úvod do divadelních studií. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, 64 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3780-4. info
 • KOTTE, Andreas. Divadelní věda : úvod. Translated by Jana Slouková. První vydání. Praha: KANT - Karel Kerlický pro AMU v Praze, 2010, 216 stran. ISBN 9788074370199. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3. rozš. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2008, 209 s. ISBN 9788086928463. info
 • BERNARD, Jan. Co je divadlo. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 330 stran. info
 • Metodologické otázky výzkumu českého divadla. Edited by Bořivoj Srba. Praha: Ústav pro českou literaturu ČSAV, 1970, 246 s. info
  neurčeno
 • Divadelní ústav, 1959-2009. Edited by Jana Patočková - Alena Součková - Jarmila Svobodová - Helena Albe. 1. vyd. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2009, 321 s. ISBN 9788070082379. info
 • BALME, Christopher B. The Cambridge introduction to theatre studies. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, xiii, 231. ISBN 9780521672238. info
 • ČERNÝ, František. Metodologie výzkumu dějin divadla. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982, 135 s. URL info
Výukové metody
Teoretická část výuky je zajištěna pedagogem, dále následuje diskuze se studenty nad vybranými texty a teoretickými problémy.
Metody hodnocení
Hodnocení průběžných úkolů, aktivní přístup v semináři. Závěrečný písemný test a ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DVB002