DVB001 Divadlo v dějinách evropské kultury I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (přednášející), doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 G01; a St 18. 12. 14:00–16:00 G02
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenta s dějinami divadla v kontextu evropské kultury od počátku do konce 16. století. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: identifikovat základní rysy evropských kulturních epoch; interpretovat stylotvorné činitele daných kulturních epoch; pojmenovat pozici divadla v kontextu kultury daného období; vysvětlit společenskou funkci divadla v daných obdobích;
Osnova
 • 1. 26. 9. Úvod, organizace, cíle, metody, literatura
 • 2. 3. 10. Rituál a divadlo
 • 3. 10. 10 Divadlo antického Řecka
 • 4. 17. 10. Divadlo antického Říma
 • 5. 24. 10. Univerzalita středověku
 • 6. 31. 10. Státní svátek – výuka se nekoná
 • 7. 7. 11. Renesanční humanismus a divadlo
 • 8. 14. 11. Vznik perspektivního jeviště.
 • 9. 21. 11. Dramatika renesance
 • 10. 28. 11. Teatralita renesančních slavností
 • 11. 5. 12. Divadlo jako manýristický labyrint
 • 12. 12. 12. Závěr
 • 14. 12. (čtvrtek) Zápočtový, závěrečný test
Literatura
  povinná literatura
 • Theatre histories : an introduction. Edited by Gary Jay Williams - Phillip B. Zarrilli. 1st pub. New York: Routledge, 2006, xxxi, 544. ISBN 9780415227285. info
 • BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí koruny české. 8. vyd. Praha: Paseka, 2002, 328 s. ISBN 80-7185-503-0. info
 • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1999, 948 s. : i. ISBN 80-7106-364-9. info
  doporučená literatura
 • GOMBRICH, E. H. Stručné dějiny lidstva : pro malé i velké čtenáře. Translated by Eva Pátková. Vyd. 1. Praha: Aurora, 1999, 299 s. ISBN 8085974657. info
 • GOMBRICH, E. H. Příběh umění. 1. vyd. Praha: Argo, 1995, 683 s. ISBN 80-204-0685-9. info
Výukové metody
Teoretická příprava - přednáška (2 hodiny týdně), diskuse. Individuální příprava - četba zadaných textů. Návštěva doporučených inscenací a projekcí. Zpracovávání průběžných úkolů. Přednáška je realizována v českém jazyce.
Metody hodnocení
Závěrečný test a ústní zkouška.
Informace učitele
Doporučené inscenace a projekce:
Inscenace doporučené k návštěvě během semestru (uvádíme jen nejbližší reprízy, zbytek si, prosím, dohledejte sami):
Elektra (Studio Marta): 22. 10. 2017
Komedie o umučení... (Studio Marta): 24., 25., 26. 9. 2017
Jób (Divadlo u stolu): 8. 10. 2017
Kámen a bolest (Národní divadlo Brno): 20. 10. 2017
Zamilovaný Shakespeare (Městské divadlo Brno): 14., 15., 16. 10. 2017
Něco za něco (Národní divadlo Brno): 5. 10. 2017
Projekce v průběhu semestru (uvedené pondělky v 15.50 v G01)
16. 10. záznam: Plautus: Lišák Pseudolus (Plautus), režie: J. Pleskot, 1960
30. 10. film: Sedmá pečeť, r. I. Bergman, 1957
13. 11. záznam: Commedia del arte, r. P. Scherhaufer, 1980
27. 11. film: Much Ado about Nothing (Shakespeare), r. K. Branagh, 1993
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DVB001