DVB003 Drama jako literární dílo I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 G01
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Předmět je určen pro studenty prvního ročníku oboru Teorie a dějiny divadla.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základní pojmy teorie dramatu; vytvořit analýzu dramatického textu; interpretovat dramatický text; srovnávat texty z různých období.
Osnova
 • Rámcová osnova: - základní pojmy teorie dramatu; - základní pojmy teorie literatury; - metodologie analýzy dramatu; - analýza dramatických textů (3 semináře); - základní problémy teorie dramatu a divadla v kontextu dějin divadla (úvod).
Literatura
  povinná literatura
 • IBRAHIM, Robert a kol. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013.
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU, 2012.
 • Mukařovský, Jan. “Dialog a Monolog.” Listy Filologické / Folia Philologica, vol. 67, no. 3/4, 1940, pp. 139–160.
 • LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. 1. vydání. Praha: Melantrich, 1987, 225 stran. info
 • ARISTOTELÉS. Poetika [Aristoteles, Orbis, 1964] : Dramatické principy Aristotelovy (Obsaž.). Translated by Julie Nováková. 6. vyd., v Orbisu 2. Praha: Orbis, 1964, 97 s. info
  doporučená literatura
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Drama jako básnické dílo. Edited by Ivo Osolsobě. Vyd. 1. Brno: Host, 1999, 168 s. ISBN 80-86055-60-4. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů demonstrujících kritickou práci s literárními texty různých žánrů. Formou praktických příkladů aplikuje teoretické poznatky nabyté samostudiem na rozbor samotný. Přednášky jsou interaktivní a očekávají zapojení studentů a činnou účast na zkoumaných příkladech.
Metody hodnocení
Zakončení kurzu probíhá formou písemné nebo ústní zkoušky. Zkouška prověří znalost základních pojmů teorie dramatu a sekundární literatury a prověří analytické dovednosti studentů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DVB003