DISB008 Souborná zkouška po prvním ročníku bakalářského studia

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií – Filozofická fakulta
Předpoklady
DVB001 Divadlo v dějinách I && DVB002 Metodologie studia divadla && DVB003 Drama jako literární dílo I || DISB001 Divadlo v dějinách I && DISB002 Úvod do divadelních studií && DISB003 Drama jako literární dílo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Zkouška po prvním ročníku prověří základní znalosti získané v průběhu celého ročníku.
Výstupy z učení
Student/ka by měli při zkoušce prokázat:

- znalost základních teatrologických pojmů;
- znalost dějiny divadla a dramatu;
- znalost mimoestetických funkcí divadla;
- schopnost samostatné analýzy dramatických textů;
- schopnost samostatné analýzy inscenace.
Osnova
 • Zkouška se skládá ze dvou částí:
 • 1) písemná část: analýza dramatického textu. Text zadává komise výběrem ze seznamu textů, který je umístěn na webu KDS;
 • 2) ústní část: komisionální zkouška prověřující znalosti v rozsahu povinných předmětů vyučovaných v prvním ročníku studia
Literatura
  povinná literatura
 • KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013, 159 s. ISBN 9788074700514. info
 • VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Vyd. 2. V Praze: Akademie múzických umění, 2009, 265 s. ISBN 9788073311483. info
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. 3. rozš. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2008, 209 s. ISBN 9788086928463. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Translated by Jaroslav Kolár. Vyd. 2., v nakl. Argo 1. Praha: Argo, 2007, 489 s. ISBN 9788072037766. info
 • Theatre histories : an introduction. Edited by Gary Jay Williams - Phillip B. Zarrilli. 1st pub. New York: Routledge, 2006, xxxi, 544. ISBN 9780415227285. info
 • ZÍBRT, Čeněk. Veselé chvíle v životě lidu českého. Edited by Zdena Hochová-Brožíková. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2006, 636 s. ISBN 8070216247. info
 • TURNER, Victor Witter. Průběh rituálu. Translated by Lucie Kučerová. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004, vii, 194. ISBN 8072269003. info
 • BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí koruny české. 8. vyd. Praha: Paseka, 2002, 328 s. ISBN 80-7185-503-0. info
 • OSOLSOBĚ, Ivo. Ostenze, hra a jazyk. první. Brno: Host, 2002, 398 s. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-076-7. info
 • BROCKETT, Oscar G. Dějiny divadla. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1999, 948 s. : i. ISBN 80-7106-364-9. info
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Příspěvky k teorii divadla. Translated by Kateřina Hilská. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 1994, 270 s. ISBN 8070080469. info
 • LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. 1. vydání. Praha: Melantrich, 1987, 225 stran. info
 • ARISTOTELÉS. Poetika [Aristoteles, Orbis, 1964] : Dramatické principy Aristotelovy (Obsaž.). Translated by Julie Nováková. 6. vyd., v Orbisu 2. Praha: Orbis, 1964, 97 s. info
 • HONZL, Jindřich. K novému významu umění : divadelní úvahy a programy 1920-1952. 1. vydání. Praha: Orbis, 1956, 478 stran. URL info
 • POKORNÝ, Jaroslav. Složky divadelního výrazu. V Praze: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946, 263 s. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie. V Praze: Melantrich, 1931, 408 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, přednášky, semináře, seminární práce.
Metody hodnocení
Závěrečná písemná analýza dramatického textu zadaného komisí. Text je vybrán ze seznamu umístěného na webu KDS. Po vypracování písemné analýzy student přistupuje k ústní části zkoušky. Ústní komisionální zkouška prověřuje znalosti v rozsahu učiva povinných předmětů prvního ročníku. Student/ka musí získat nejméně 70% z celkového počtu bodů.
Informace učitele
http://divadlo.phil.muni.cz/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.