TIM_BM_001 JOINME: Journal of Interactive Media

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Adam Franc, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. et Mgr. Luisa Pavlíková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 14:00–17:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen pro studenty, kteří si chtějí teoreticky i prakticky osvojit všechny náležitosti tvorby odborného periodika (práce redaktorů, recenzentů, autorů, jazykových korektorů atd.) a naučit se hlavním zásadám psaní odborného textu a jeho kritickému hodnocení. Hlavní náplní přednášek je příprava nového čísla oborového žurnálu JOINME. Posluchači píší odborné texty, umělecké kritiky, recenze výstav a další publicistické útvary, zajišťují propagaci časopisu, podílí se na tvorbě jeho grafické podoby a vykonávají další činnosti spojené s tvorbou odborného periodika, dle individuálních schopností.

Cíle
- Teoretické uvedení studentů do problematiky týkající se odborných periodik.
- Seznámení studentů se všemi fázemi publikačního procesu.
- Rozvinutí kompetencí studentů v oblasti publicistické činnosti.
- Příprava studentů na kvalifikovanou práci v redakci odborného časopisu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v oborových časopisech a v databázích odborných časopisů.
- vyjmenovat základní hodnotící kritéria odborných periodik.
- využívat rozmanité strategie a taktiky vědeckého publikování.
- popsat různé typy umělecké kritiky a její základní náležitosti.
- napsat analýzu uměleckého díla, knižní recenzi, recenzi výstavy apod.
- popsat formální pravidla a etické zásady psaní odborných textů.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina – obsah a průběh kurzu, způsob ukončení, doporučená literatura
 • 2. Diskuze o tématu připravovaného čísla časopisu a výběr témat článků.
 • 3. Odborné časopisy: náležitosti a cíle odborného časopisu, příklady zahraničních i domácích odborných periodik, kritéria hodnocení odborného časopisu, databáze odborných periodik
 • 4. Co je to umělecká kritika? Žánry umělecké kritiky.
 • 5. Kritika kritiky
 • 6. Současná umělecká kritika
 • 7. Jak napsat uměleckou kritiku
 • 8. Jak napsat recenzi výstavy
 • 9. Reflexe vytvořených textů
 • 10. Jak psát o digitálním umění
 • 11. Reflexe vytvořených textů
 • 12. Hodnocení kurzu, zpětná vazba.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • Odborná periodika: Convergence - http://con.sagepub.com/
 • Computational Culture - http://computationalculture.net/
 • New media and society - http://nms.sagepub.com/
 • APRJA - http://www.aprja.net/
 • Amodern - http://amodern.net/
 • Ctheory - http://www.ctheory.net/
 • Digital creativity - http://www.tandfonline.com/toc/ndcr20/current
 • Databáze odborné literatury: SCOPUS - http://www.scopus.com/
 • ERIH - https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
 • Web of Science - webofscience.com
Výukové metody
Semináře, přednášky, diskuze, praktické úkoly.
Metody hodnocení
Hodnocení úkolu, který se vztahuje k tvorbě časopisu. Hodnocení zadaných domácích úkolů.
Informace učitele
Pokud máte možnost, noste si do hodin notebook.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/TIM_BM_001