PJ_SLAV05 Vztahy Polska a Ukrajiny s českými zeměmi

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Roman Baron, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Baron, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: Kurz je určen pouze studentům magisterského studia!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s hlavními momenty polsko-českých a ukrajinsko-českých kulturních, vědeckých a politických vztahů. Předmětem zájmu je nejen současný stav těchto vztahů, ale také jejich historický vývoj. Předmětem zájmu jsou také dějiny polské a ukrajinské menšiny v českých zemích a dějiny Čechů v Polsku a na Ukrajině. Vzhledem k zaměření kurzu na dva regiony s odlišnými vnějšími i vnitřními aspekty se nabízí také možnost komparace stavu polsko-českých a ukrajinsko-českých vztahů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shrnout hlavní momenty polsko-českých kulturních, vědeckých a politických vztahů;
- shrnout hlavní momenty ukrajinsko-českých kulturních a politických vztahů;
- popsat dějiny Poláků a Ukrajinců v českých zemích;
- popsat dějiny Čechů v Polsku a na Ukrajině;
- identifikovat a okomentovat primární literaturu předmětu;
- analyzovat prameny a dále s nimi pracovat;
- napsat esej na zadané téma a o tématu diskutovat.
Osnova
 • 1. Poláci v českých zemích
 • 2. Dějiny Čechů v Polsku
 • 3. Polsko-české kulturní a vědecké styky
 • 4. Polsko-české politické vztahy
 • 5. Dějiny Čechů na Ukrajině
 • 6. Ukrajinci v českých zemích
 • 7. Ukrajinsko-české kulturní styky
 • 8. Ukrajinsko-české politické vztahy
Literatura
 • FRIEDL, Jiří, Tomasz JUREK, Miloš ŘEZNÍK a Martin WIHODA. Dějiny Polska. Translated by Martin Veselka. Vydání první. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2017. 690 stran. ISBN 9788074223068. info
 • MADECKI, Roman, Roman BARON a Jan MALICKI. Czeskie badania nad Polską w konteście Europy Środkowej i Wschodniej. Praha: Historický ústav AV ČR, 2016. 703 s. Opera Instituti Historici Pragae, Series A- Monographia, Volumen 69. ISBN 978-80-7286-271-9. info
 • RYCHLÍK, Jan, Bohdan ZILYNSKYJ a Paul R. MAGOCSI. Dějiny Ukrajiny. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 524 stran. ISBN 9788071064091. info
 • MADECKI, Roman a Roman BARON. Česká polonistická studia : tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 620 s. Opera Instituti Historici Pragae, Series A - Monografia, Volumen 56. ISBN 978-80-7286-245-0. info
 • KRAFL, Pavel. Přehled česko-polských vztahů do konce 18. století : příručka pro posluchače slavistiky. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2013. 48 s. ISBN 9788086735184. info
 • KOSMAN, Marceli. Dějiny Polska. Translated by Jan Vitoň. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 451 s. ISBN 9788024618425. info
 • ŘEZNÍK, Miloš. Dějiny Polska v datech. 1. vyd. Praha: Libri, 2010. 578 s. ISBN 9788072774081. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 216 s. MU v Brně. ISBN 80-210-2568-9. info
 • Ukrajina v současné české historiografii : k 70. narozeninám Vladimíra Hostičky. Edited by Václav Veber. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, 2000. 167 s. ISBN 8070503718. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů II.(1914-1945). první. Praha: Sdružení Čechů z Volyně, 1998. 191 s. ISBN 8O-901878-8-9. info
 • VACULÍK, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů I. (1868-1914). Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1997. 211 s. Dějiny volyňských Čechů. ISBN 80-901878-5-4. info
 • BOJKO, Oleksandr Dmytrovyč a Vladimír GONĚC. Nejnovější dějiny Ukrajiny. Translated by Marek Pavka. Vyd. 1. V Brně: Jota, 1997. 267 s. ISBN 8072170317. info
 • VALENTA, Jaroslav. Nástin dějin Těšínska. Edited by Mečislav Borák. Ostrava: Advertis, 1992. 263 s. : p. info
 • Dějiny Polska. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1975. 570 s. : i. info
 • VALENTA, Jaroslav. Československo-polské vztahy v nejnovějších dějinách. Praha: Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii, 1967. info
 • ŽÁČEK, Václav. Češi a Poláci v minulosti. 2, Období kapitalismu a imperialismu : Období kapitalismu a imperialismu (Podřaz.). Vyd. 1. Praha: Academia, 1967. 770 s., [2. info
 • MACŮREK, Josef. Češi a Poláci v minulosti. 1. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1964. 434 s., [4. info
Výukové metody
Monologické a dialogické metody. Teoretický výklad, praktická cvičení, diskuse, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Aktivní účást ve výuce, písemný test, závěrečný esej. Test se skládá z 6 hlavních částí (úkolů), pro získání zápočtu je třeba získat min. 60 % správných odpovědí.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.