TIM_M_003 New Media Art Obsessions I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 N42
Předpoklady
- Předmět je určen studentů navazujícího magisterského studia TIM.
- Předpokladem jsou znalosti oboru umění nových médií na úrovni bakalářské SZZ.
- Vyžadována je schopnost číst odborné texty v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/150, pouze zareg.: 3/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s dominantními tematickými okruhy, opakujícími se motivy a interpretačními rámci umění nových médií.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pohovořit o základních tematických okruzích a opakujících se motivech umění nových médií;
- popsat základní strategie uměleckého využívání nových médií;
- popsat rozdíly mezi základními interpretačními rámci umění nových médií.
Osnova
 • Interpretační rámce umění nových médií:
 • - Mládenecký stroj: Tur(n)ing universal machine.
 • - Velké sklo: hardware vs. software.
 • - Computer: diskrétní, počitatelné a nepočitatelné.
 • - Closer: human-machine interface.
 • - Touha vstoupit do obrazu: virtuální umění. - Cybernetic Art: performance uzavřeného a otevřeného obvodu.
 • - Mimo obrazovku: performance toužících strojů.
 • - Média a paměť: aura vzpomínání.
 • - Média a reprodukce: kopie a kolonie obrazů.
Literatura
  povinná literatura
 • GRAU, Oliver. Virtual art : from illusion to immersion. Cambridge, Massachusetts : London : MIT Press, c2003.
 • Jean CLAIR - Harald SZEEMANN (eds.). Le macchine celibi / The Bachelor Machines. Catalogue La Biennale di Venezia, Venice: Alfieri Edizioni d’Arte 1975. Avalilable on-line: < http://www.scribd.com/doc/46775310/The-Bachelor-Machines >
 • HORÁKOVÁ, Jana. The Gestures That Software Culture Is Made Of. MAP - Media / Archive / Performance, Leipzig: Hochschule für Musik und Theater “Felix Mendelssohn Bartholdy”, 2016, roč. 2016, č. 7, s. 1-18. ISSN 2191-0901.
 • DANIELS, Dieter. Duchamp: Interface: Turing: A Hypothetical Encounter between the Bachelor Machine and the Universal Machine. In: GRAU, O. (ed.) Media Art Histories. Cambridge – London: The MIT Press 2007, p. 103 – 136.
 • SACK, Warren. “Memory.” In. FULLER, M. (ed.) Software studies, a lexicon, Cambridge - London: The MIT Press 2008, p. 184 – 193.
 • CHUN, Wendy Hui Kyong. Programmed visions: software and memory. Cambridge, Mass.: MIT Press 2011.
 • HORÁKOVÁ, Jana. Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps10/dilo/web/index.html
 • TURKLE, Sherry. The Second Self: Computers and the Human Spirit. New York: Simon and Schuster 1984.
 • HORÁKOVÁ, Jana a Louis-Philippe DEMERS. Anthorpocentrism and the Stating of Robots. In DAW07, Digital Art Weeks: The Meeting Point between Art and Technology at ETH Zurich. 1. vyd. Zurich, Switzerland: Adams,R.; Gibson, S.; Arisona, SM, 2007. s. 434-450,
 • Matthew FULLER, “Freaks of Number”, In> COX, G. – KRYSA, J. (eds.). Engineering Culture: ‘The Author as (Digital) Producer’. New York: Autonomedia (DATA browser 02) 2005. Available on-line: < http://www.spc.org/fuller/texts/freaks-of-number/ > [cit. 12.
 • WHITELAW, MItchell. Metacreation. Art and Artificial Life. MIT Press, 2006.
 • KOZEL, Susan: Closer. Performance, Technologies, Phenomenology. MIT Press, 2007.
 • HORÁKOVÁ, Jana. Staging Robots: Cyborg Culture as a Context of Robots` Emancipation. In Cybernetics and System Research. Vídeň: Austrian Society of Cybernetics Studies, University of Vienna, 2006. s. 312-317, 6 s. ISBN 3852061725.
 • DIXON, Steven: Digital Performance. A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation. MIT Press, 2006.
 • HORÁKOVÁ, Jana. The Universal Turing Machine on the Dissecting Table. Teorie vědy: věda, technika, společnost, Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2013, Vol 35, No 2, s. 251-270. ISSN 1210-0250.
 • HANSEN, Mark, B. N.: New Philosophy for New Media. MIT Press, 2004.
Výukové metody
Přednášky, čtení textů, diskuse, referáty.
Metody hodnocení
Docházka: 50 % Aktivní účast na hodinách, účast na zvaných přednáškách.
Písemný test (10 otázek, minimálně 50 % správných odpovědí), odevzdání rešerší nebo referát na vybrané téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/TIM_M_003