HVK_807 Hudba v českých dějinách do konce 18. století

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Pavlica (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámeni se s problematikou starší české hudby. Důraz bude kromě faktografických údajů kladen také na kritické zhodnocení relevantní literatury a poslechovou orientaci. Přednáška se bude věnovat jak hudbě autorů pocházejících z českých zemí, tak hudbě skladatelů českého původu, kteří působili mimo země koruny české. Pozornost bude věnována rovněž tvorbě komponistů cizího původu, kteří pobývali v českých zemích. Stranou nezůstanou ani autoři, jejichž skladby byly na repertoáru v českých zemích - v chrámech, šlechtických kapelách etc. Vše bude posuzováno v kontextu evropské hudby 17. a 18. století.
Výstupy z učení
Student bude schopen rozumět stylovému vývoji v hudbě provozované v českých zemích v daném období.
Osnova
 • 1. Hudba v českých dějinách do roku 1420
 • 2. Hudební kultura mezi husitstvím a Bílou horou (1420 - 1620)
 • 3. Hudba v období baroka (1620 - 1740)
 • Úvod do problematiky. Politické, náboženské, sociální a kulturní poměry v polovině 17. století. A. V. Michna z Otradovic. Kancionály, V. Holan-Rovenský
 • Skladebné principy barokní hudby, vztah homofonie-polyfonie. Čeští kontrapunktici. B. M. Černohorský. J. Zach. J. N. Seger a jeho škola Duchovní hudba pěstovaná v duchovních řádech. Jezuité, piaristé. Skladebné formy - duchovní píseň, oratoria, sepolcra, mše. Š. Brixi, F.X. Brixi. F. I. Tůma. J. A. Plánický
 • Čeští kantoři, lidová hudba. Pastorely. Hudební rod Kopřivů v Citolibech. Čechy v hudebním cestopise 18. věku Ch. Burneyho Hudební život v Praze, vznik Hudební akademie. Kanonizace Jana Nepomuckého, musica navalis. Zámecké kapely v Čechách a na Moravě I. Zámecké kapely v Čechách a na Moravě II. Barokní opera v zemích České koruny a ve Vídni. Metastasiovský typ, libreta, typologie, operní společnosti. Opera v Holešově a Brně. Fenomén barokního divadla v Českém Krumlově
 • Korunovace Karla VI. v r. 1723 - Praha, Znojmo. Fux-Zelenka-Caldara Zámecká kultura v Jaroměřicích nad Rokytnou a hrabě Johann Adam Questenberg. Zásadní význam bádání V. Helferta Hudební život v Jaroměřicích a František Václav Míča. Ostatní hudebníci rodu Míčů, spory o autorství Sinfonie in Re Hudba na dvoře olomouckých biskupů. P. J. Vejvanovský, F. I. Biber, V. M. Gurecký
 • Vztahy Olomouce s Vídní a ostatními evropskými hudebními centry. J. H. Schmelzer, A. Poglietti
 • Tvorba J. D. Zelenky. Teoretické spisy o hudbě - Janovka, Vogt, Kircher, Fux
 • Působení F. Bendy a J. A. Bendy v Německu
 • J. V. Stamic v Mannheimu a jeho vliv na vznik tzv. mannheimské školy. F.X. Richter, J. Čart
 • Josef Mysliveček a opera seria, vztah k Mozartovi
 • Hudební život v Praze v době pobytů W. A. Mozarta, F. X. Dušek, J. Dušková, J. K. Kuchař ad. Premiéry Mozartových oper v Praze Úpravy Mozartových skladeb v českých zemích - pro dechové harmonie, pro chrámové účely, klavírní výtahy jeho děl. F. X. Němeček a jeho monografie o Mozartovi
 • "Česká kolonie" ve Vídni I. - J. K. Vaňhal, F. A. Míča, L. Koželuh, bratři Vraničtí, F.V. Kramář-Krommer, ad.
 • "Česká kolonie" ve Vídni II. - V. Jírovec, J. V. H. Voříšek, C. Czerny. K. Dittersdorf a jeho působení v českých zemích
 • Mozartovská tradice v Čechách v 1. pol. 19. stol. Založení pražské konservatoře. V. J. Tomášek a jeho žáci. J. N. A. Vitásek - dómský kapelník, první ředitel varhanické školy v Praze
 • Hudební teorie, Dlabač. Beethoven v Praze. Hudebně-estetické spory mezi mozartovci a beethovenovci
 • Hudební život na Moravě. Vyznívání zámeckých hudebních kultur - hudba v Náměšti nad Oslavou. Brno. Osobnost skladatele, kapelníka a teoretika G. Riegera
 • Hudební život ve městech a na venkově. Kantoři. J. J. Ryba, jeho činnost kompoziční a teoretická
 • Jednota pro zvelebení hudby v Čechách, chrámová hudba v českých zemích v období vrcholného klasicismu a počátku romantismu.
 • Biedermeier v hudbě? J. N. A. Vitásek, R. Führer
 • Češi ve Francii - J. L. Dusík, A. Rejcha
Literatura
 • ČERNÝ, Jaromír, Jan KOUBA, Vladimír LÉBL, Jitka LUDVOVÁ, Zdeňka PILKOVÁ, Jiří SEHNAL a Petr VÍT. Hudba v českých dějinách : od středověku do nové doby. Druhé, doplněné vydání. Praha: Editio Supraphon, 1989. 483 stran. ISBN 8070581638. info
Výukové metody
Přednášky s hudebními ukázkami. Podmínkou ukončení předmětu je odevzdání odborné práce v rozsahu min. 18.000 znaků včetně mezer (do rozsahu se nepočítá seznam zdrojů - viz pravidla ÚHV); téma bude stanoveno vyučujícím.
Metody hodnocení
Zkouška (písemnou formou) zahrnuje i poslechovou část.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HVK_807