UJ_SLAV04 Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Heinigová (přednášející)
Mgr. Krystyna Kuznietsova (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Historické a teoretické problémy ukrajinské literatury a literární vědy I. je koncipován formou seminární výuky a vyžaduje od studentů aktivní účast. Probíraná literární díla jsou vybrána na základě povinné četby ke státní závěrečné zkoušce (období 19. století a počátek století dvacátého). Primárním cílem kurzu je prohloubení znalostí vybraných témat z ukrajinské literatury a z ukrajinské kritické recepce. Po absolvování seminářů by měl student být schopen interpretovat nejvýznamnější dobová literární díla a vidět literaturu v kontextu ukrajinské historie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen orientace v nejzásadnějších problematikách, které v současnosti řeší ukrajinská literární věda.
Osnova
  • 1. Úvod do studia ukrajinské literatury první poloviny 19. století.
  • 2. Počátky ukrajinsky psané literatury. Ivan Kotljarevskyj. Vznik burleskní školy. Četba poemy Enejida a její interpretace.
  • 3.-4. Romantismus ve světové literatuře. Vrchol ukrajinského romantismu a jeho hlavní představitel Taras Ševčenko. Četba vybraných textů ze sbírky Kobzar a jejich interpretace. Dobová recepce Ševčenkova literárního díla. Současná literární kritika a interpretace Ševčenkových děl.
  • 5. Sentimentalismus ve východoslovanských literaturách (ukrajinská a ruská produkce). Interpretace povídek Ubohá Líza a povídkové tvorby Marka Vovčka (vybrány budou dvě povídky).
  • 6. Vývoj ukrajinské literatury druhé poloviny 19. století v dobovém politickém kontextu. Kritický realismus a jeho hlavní představitelé. Ivan Nečuj-Levyckyj a jeho novela Burlačka.
  • 7. Literární proces druhé poloviny 19. století na západní Ukrajině. Pokutská trojice. Povídková tvorba Vasyla Stefanyka (Kamenný kříž, Novyna, Klenovi lystky) a Lesa Martovyče (Mužycka smerť).
  • 8. Ženy-spisovatelky ve druhé polovině 19. století a na počátku století dvacátého. Počátky emancipačního hnutí v ukrajinské literatuře. Literární dílo Olhy Kobyljanské (novela Ljudyna, Carivna)
Literatura
  • M. P. Fedčenko: Historie ukrajinské literární kritiky. Kyjev, 1988.
  • M. Najenko: Umělecká literatura Ukrajiny. Kyjev, 2012.
  • H. M. Hajevska: Ukrajinská literatura 19. století: Chrestomatia. Kyjev, 2006.
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
písemný test
Vyučovací jazyk
Ukrajinština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.