KSCA021 Četba čínských textů II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Pospěchová, Ph.D.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 VP
Předpoklady
KSCA020 Četba čínských textů I
KSCA20
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je prakticky zaměřen, na hodinách se čtou a překládají texty psané ve formálním stylu moderní čínštiny (shumian yu). Dostanou základní slovní zásobu, kterou si spolu s textem předem připraví. Obsah textů je různorodý, od mediálních zpráv po naučná pojednání.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen použít získané znalosti při četbě náročnějšího textu v "psané" čínštině; důraz bude kladen na porozumění větné skladby a soustavné budování slovní zásoby včetně "chengyu" (idiomatických rčení).
Osnova
 • 1.- 6. Text dle zadání (dostupný v studijních materiálech) 7. čtvrtletní test 8. - 12. Text dle zadání (dostupný v studijních materiálech)
Literatura
  povinná literatura
 • Yi fenzhong xiaoshuo xuan. Beijing Yuyan xueyuan bian, 1980.
  doporučená literatura
 • Úvod do hovorové čínštiny. I. Edited by Oldřich Švarný - Čang Ťing-Jü Rotterová - Josef Bartůšek. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 458 s. info
 • Úvod do hovorové čínštiny. II. Edited by Oldřich Švarný. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 606 s. info
  neurčeno
 • Petr Janda. Čínština, četba textů II. elektronická podpora pro čtení a překlad čínských textů do češtiny. Ústav religionistiky MU, 2009.
Výukové metody
- domácí příprava: osvojení si nové slovní zásoby, příprava překladu textu
- kurz je veden formou semináře: četba textu, výklad nových gramatických jevů, výklad reálií, individuální prověření domácí přípravy studentů
Metody hodnocení
Ukončení kurzu je podmíněno pravidelnou docházkou studenta (max. 2 vynechané hodiny), aktivní účastí na hodinách a domácí přípravou.
Metody hodnocení: čtvrtletní a závěrečný test - požadovaná úspěšnost 70%.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/KSCA021